Tarih: 04.12.2021

Hizmet & Servisler

EV SERVİS YÖNETİM HİZMETLERİ  /  FLAT SERVICE MANAGEMENT SERVICES                    

Ev Servis Yönetim Hizmetleri Personel Giderleri Konutlar Ortak Alan Bütçelerine Dahil Olup Sadece Ürün ve Anlaşma Maliyetleri Yansıtılmaktadır.
Flat Service Management Services Personnel Expenses are included within Housing Development Common Areas Expenses and Only Products’ and Agreement Expenses are Charged.

Su Dağıtımı ve Sabah Servisi Personel İşletmesi %100 Maya Residences Parsel Yöneticiliği İktisadi İşletmesi Tarafından Organize Edilmektedir.
Water Distribution and Morning Service Personnel Management is Organized by 100 % by Maya Residences Parcel Management Economic Enterprise.

Sabah Servisi  / Morning Service

Sabah saatlerinde gazete, ekmek ve süt İhtiyaçlarınız daire kapınıza teslim edilmektedir.İhtiyaçlarınız için en az 24 saat önceden YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız.
In the mornings, your newspaper, bread and milk requests are delivered to your flat. For your requests, please call our MANAGEMENT line at least 24 hours before.

İçme Suyu Servisi  / Drinking Water Service
Gün boyu muhtelif markalarda 19 litre polikarbonat damacana ve diğer ebatlarda içme suyu daire kapınıza teslim edilmektedir. Su ihtiyaçlarınız için gün boyu YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız.
During the day, various brands’ gallon polycarbonate bottles and drinking water of other sizes are delivered to your door. For all your water requests, please call MANAGEMENT line during the day.

Konutlar Bölgesi Güvenlik Düzeyini Arttırmak Amacıyla Dışarıdan 3. Kişilerin Yapacağı Su Servislerine İzin Verilmemektedir. Su Servisine Gelen Sucular Konutlar Bölgesine Alınmayacaktır.
Sakinlerimizin Kullandığı Su Markalarının Araştırması Yapılarak İçilen Suların Piyasa Fiyatları Düzeyinde ve Altında Olmak Üzere 19 Litre Polikarbonat Damacana ve Diğer Ebatlarda Su Servisimiz mevcuttur.Bayii Satış Fiyatlarıdır.
In order to Increase Security Level of Residences Area, 3rd Persons’ Water Service Deliveries from Outside are not Permitted. Water Delivery Boys will not enter Residence Area.
As a result of a Research of Water Brands used by our Residents, you may enjoy from our Water Service of 19 liter gallon polycarbonate bottles and of other sizes under the Market Prices and Below. Sales Price of Retailer is Applied.
                                       
           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESIDENCE SERVİS HİZMETLERİ  / RESIDENCE SERVICES

Residence Servis Hizmetleri , %100 Maya Residences Parsel Yöneticiliği İktisadi İşletmesi Tarafından Organize Edilmektedir. İktisadi İşletme Kar Marjı Gütmeden Gelir Gider Dengesini Korumayı ve Gelirleri İle Residence Ortak Alanlarına Mali Destek Yapmayı Hedeflemektedir.
Flat Technical Service is Organized by 100% by Maya Residences Parcel Management Economic Enterprise. Economic Enterprise Aims to Protect the Gain-Expense Balance without Considering any Margin of Profit and to Provide Financial Support to Residence’s Common Areas with the gains.

Residence Servis Hizmetleri İşletmesi %100 Maya Residences Parsel Yöneticiliği İktisadi İşletmesi Tarafından Organize Edilmektedir.
Residence Service Personnel Management is Organized by 100 % by Maya Residences Parcel Management Economic Enterprise.

Oto Yıkama Servisi / Car Wash Service

Aracınız 1.Sınıf İthal Malzeme ile , Eve Anahtar Teslimi İle , Araç Otoparkınızdan Ayrılmadan Güvenle yıkanır.
Yoğun Saatlerde Daha Az Bekleme Süresi
Konut Sakinleri ( B2 ) Otoparkında ve Sadece Residence Sakinlerine
 
Köpüklü, fırçasız ve süngersiz yıkama standart olarak uygulanmaktadır.
Araç Parkınıza , Anahtar Evinize Teslim Edilir.

Standard foam wash is applied without using brush or sponge.
Your Vehicle is Delivered to your Parking lot and Keys to your Flat.       
                                           

Ev Teknik Servisi /  Flat Techinal Service

•Tüm blok ortak alanı ve site ortak alan arızaları HARİCi OLAN HİZMETLER için geçerlidir.
Ev Teknik Servisi Hizmetleri Maya Residences İktisadi İşletmesi’ne Bağlı Çalışan Teknik Servis Personel Grubu Maliyet Hesabına Bağlı Olarak Verilir.
İktisadi İşletme Çalışan Personellerini Ortak Alan Kullanımları İçin Parsel Yöneticiliğine Bağlı Teknik Servis Grubuna Dahil Eder.
Bu Şekilde Personeller Ortak Alan ve Ev Hizmetleri İçin Beraberce Kullanılır.
Ücretli Servisler YÖNETİM PLANI ESASLARINA bağlı değerlendirilmiştir.

All block’s common area and site’s common area breakdowns are evaluated under EXTERNAL
SERVICES.Flat Technical Services are provided through Employee Technical Services Group Cost
Account which is Attached to Maya Residences Economic Enterprise. Economic Enterprise Includes Its
Working Employees into Technical Services Group Attached to Parcel Management for Common Area
Applications. Thus, Personnel are used both for Common Area and Flat Services. Paid Services are
evaluated based on PRINCIPLES OF THE MANAGEMENT PLAN.


Arıza bildirimleriniz, sorularınız ve şikayetleriniz için YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız.
Teknik Servis For your breakdown notices, questions and complaints, please call our MANAGEMENT line. Technical Service

Teknik ekibimiz arıza ihbarında veya işlem öncesinde yapılacak işlemin ücretli olup olmadığını tarafınıza bildirecek ve
onay alındıktan sonra malzeme bedeli ve servis işçiliği faturası tarafınıza gönderilecektir.

ÜCRETLİ ARIZALAR İÇİN DAİREYE GİDİŞ VE    İLK 15 DAKİKA   20 TL
ÜCRETLİ ARIZALAR 15 DAKİKA - 30 DAKİKA           40 TL
ÜCRETLİ ARIZALAR 30 DAKİKA - 60 DAKİKA           60 TL
ÜCRETLİ ARIZALAR 60 DAKİKA ÜZERİ HER SAAT + 50 TL
Malzeme bedeli toptan satış fiyatı üzerinden fire maliyetleri hesap edilerek faturalandırılacaktır.
Fiyatlara KDV dahildir.
                                          
On your call about the problem or before rendering the service, our technical team will inform you about whether the service will be free or not and after your approval, the invoice for the material prices and workmanship will be sent to your part.

ARRIVING THE APARTMENT AND THE FIRST 15 MINUTES
FOR THE SERVICES TO BE PAID FOR                     20 TL
THE FIRST 15 MINUTES-30 MINUTES                      40 TL
30 MINUTES-60 MINUTES                                          60 TL
EVERY ONE HOUR AFTER 60 MINUTES                +50 TL
Material cost will be invoiced over their gross sale prices by calculating the loss cost.
VAT is included in the prices.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ev Temizlik Servisi   

1. GRUP
GENEL TEMİZLİKLER
•Günlük veHaftalık Genel Temizlik
•Mobilya temizliği       •Jaluzi temizliği
•Zemin temizliği •Taş ve duvar temizliği


Saat Ücreti: 40 TL (KDV dahil)

2. GRUP
İHTİSAS TEMİZLİKLER
•Halı temizliği         •Perde temizliği
•Döşeme temizliği •Kumaş döşeme temizliği 
•Pencere temizliği •İnşaat sonrası temizliği ( 100 TL )
•Pencere temizliği
                         
Saat Ücreti: 60 TL (KDV dahil)

** Fiyatlarımıza Tek Kişilik Temizlik ekibi, Ekipman, Sarf Malzeme Gideri (Deterjan vs..) dahildir.

Housekeeping Service

1. GROUP
GENERAL CLEANING
•Daily and Weekly General Cleaning
•Furniture Cleaning
•Venetian blind cleaning
•Ground cleaning
•Floor and Wall cleaning

Charge: 40 TL per hour (VAT included)

2. GROUP
SPECIAL CLEANING
•Carpet cleaning
•Curtain cleaning
•Flooring cleaning
•Upholstery cleaning
•Window cleaning
•Post-construction cleaning (100 TL)
Charge: 60 TL per hour (VAT included)

** Our charges include one -person cleaning team, equipment, consumed material expenses (Detergent etc..).Fiyatlarımıza Tek Kişilik Temizlik ekibi, Ekipman, Sarf Malzeme Gideri (Deterjan vs..) dahildir. Rezervasyonlarınızı en az 24 saat önceden bildirmeniz rica olunur.
Our charges include one -person cleaning team, equipment, consumed material expenses (Detergent etc..). You are requested to inform about your reservations 24 hours before your need.
Ücretli Servisler YÖNETİM PLANI ESASLARINA bağlı değerlendirilmiştir.
Paid Services are evaluated based on PRINCIPLES OF THE MANAGEMENT PLAN.

MAYA RESİDENCES ETİLER SİTESİ İKTİSADİ İŞLETME 2021 FİYAT LİSTESİ 
TEMİZLİK HİZMETİ  YENİ FİYAT LİSTESİ

Daire Temizlik Ücreti 1 işçi saat ücreti (iki kişi için x2) 40.00 TL
Daire Cam Temizlik Ücreti 1 işçi saat ücreti (iki kişi için x2)  60.00 TL
Daire İnşaat Temizlik Ücreti 1 işçi saat ücreti (iki kişi için x2)   100.00 TL
Daire içi dezenfektan hizmeti 1+1 daire  120.00 TL
Daire içi dezenfektan hizmeti 2+1 daire 170.00 TL
Daire içi dezenfektan hizmeti 3+1 daire 200.00 TL
Daire içi dezenfektan hizmeti 4+1 daire  220.00 TL
Daire içi dezenfektan hizmeti Penthouse daire  280.00 TL
Ticari alan dezenfektan hizmeti 300.00 TL
İnşaat İskele ilk gün kurulum hizmeti - diğer günler  250.00 TL - 150.00 TL

Golf Araçı Kullanım Hizmeti 1 saat ücreti ve Sonraki Her Bir Saat için %50 artan oranlı ücretlendirilmektedir. L 150.00 TL  -  75.00TL

Eşya ve mobilya taşıma hizmeti 1 işçi ücreti  30 dk'ya kadar - 30 dk-1 saat arası (iki kişi için x2) 50 TL - 100 TL

"Daire içi böcek ilaçlama hizmeti dışarıdan fatura ediliyor. Kdv dahil 170.00 TL daireye yansıtılan tutar KDV Dahil 200.00 TL dir. 

TEKNİK HİZMETİ YENİ FİYAT

Daireye Gidiş Hizmeti ilk 15 Dk Ücreti   20.00 TL
15 Dk - 30 Dk Arası   40.00 TL
30 Dk - 60 Dk Arası   60.00 TL
60 Dk Üzeri Her Saat için 50.00 TL
Fancoil Bakım Hizmetİ ( adet )  65.00 TL
Boya İşçiliği 1 metretül  10.00 TL
Boya İşçiliği 1 metretül + Malzeme  20.00 TL
Alçı Tamir Ücreti Keşif Keşif
İnşaat-Onarım 20.00 TL
Gazete Dağıtım Ücreti 15.00 TL
PİYASADAN TEMİN EDİLEN MALZEMELERİN ÜCRETİ ÜZERİNE %25  EKLENECEKTİR. 


                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 MAYA RESIDENCES ETİLER YÖNETİM / MANAGEMENT
(TELEFON / PHONE) : YÖNETİM    (0212) 352 11 38   www.mayaresidences.com                yonetim@mayaresidences.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pazartesi’den Pazar’a, Ocak’tan Aralık’a , Bayram’dan Tatile ; Yılda 12 Ay, 52 Hafta, 365 Gün , 24 Saat Rahatınız ve Mutluluğunuz İçin Çalışıyoruz.
We are working from Monday to Sunday, January to December, National Holidays to Vacations; 12 Months, 52 Weeks, 365 Days of the Year, 24 Hours for your Comfort and Happiness.