Tarih: 04.12.2021

Yeni Evinizde Tadilat İşleri ve Tadilat Kurallarımız

Maya Residences Etiler’de yeni bir ev kiraladınız veya satın aldınız.

Ya da evinizi yenilemek istiyorsunuz.
Bazı uymanız gereken kurallar var...

Yeni taşınacağınız bağımsız bölümde taşınmadan önce tadilat yapacaksanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Maya Residences Etiler bir Residence kompleksi olup , ağırlıklı olarak Ticari ve Konut alanlar iç içe ve barış içerisinde bir yaşam sürdürmektedirler.

Yeni evinizde veya yıllar sonra evinizi yenilemeniz isteğinizi anlayışla karşılamakla beraber tüm malik ve sakinlerin huzuru açısından yasalara, yönetmeliklere, yönetim planına ve Residence Yönetimi`nin Yönetim Planına dayanarak yayınlamış olduğu yönetmeliklere uymanız gereğini bildiriz.

Henüz yeni imal edilen bir anayapıda iç dekorasyon ve tadilat işleri uzun saatler, resmi tatil veya hafta sonlarında yapılabilir, ancak Maya Residences Etiler yaşanılan bir komplekstir. Bu sebeple diğer sakin ve maliklerin huzur ve rahatı açısından öncelikle onların rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak Maya Residence Yönetimi`nin görevleri arasında olup bu komplekste bağımsız bölüm satın alan veya kiralayan gerçek ya da tüzel kişiliklerin profili komşuluk hukukuna saygıyı gerektirir.

Maya Residences Etiler Yönetimi bünyesinde çalışan Residence Müdürlüğü ekibi kompleksimizde yapacağınız tadilatlar süresince sizlere hizmet vereceklerdir.

Tadilatlarınızdan Önce Sizi Tanımamız Gerekiyor..

Site Sakinleri Bilgi Formu ve Diğer İstenilen Bilgileri Teslim Ediniz.

SAKİN BİLGİ FORMUNU BU YAZIYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ veya internet adres çubuğunuza http://dosya.mayaresidences.com/duyuru/151-SakinFORM-2010-net.pdf adresini yazarak PDF formatındaki forma ulaşabilirsiniz. Formu doldurdukran sonra Maya Residences Etiler Müdürlüğü`ne ulaştırmayı unutmayınız.

İstenen Belgeler: Maya Residences Etiler Sitesi’ne yeni taşınmalarda “İstenen Belgeler” aşağıda yazılmıştır. Siteye yeni taşınan sakinlerimizin eşya girişine ve tadilatlarına ancak belirtilen belgelerin teslimi ve bu formun eksiksiz doldurulması halinde izin verilecek, eksikler tamamlanıncaya kadar herhangi bir hizmet verilmesi söz konusu olmayacaktır.

· Evsahipleri (Malikler İçin) Kat Mülkiyeti Tapu Fotokopisi (Aslı Tarafımızdan Görülmek Suretiyle Fotokopisi Alınacaktır)
· Kiracılar İçin Kira Kontratı Fotokopisi (Aslı Tarafımızdan Görülmek Suretiyle Fotokopisi Alınacaktır. Maddi Alanlar Kapatılabilir.)
· Dairede Yaşayacaklar İçin Kimlik Bilgileri (Kimlik Fotokopisi Verilmesi Arzu Edilmez İse Kimlik Bilgileri Bu Forma Eksiksiz Olarak Yazılacaktır. T.C. Kimlik Numarası Kesinlikle Verilmelidir.)
· Yabancılar İçin Uluslar arası Pasaport Fotokopisi ve Türkçe Yeminli Tercümesi
· Yeni Taşınan Sakinlerimizin yasalar gereği 20 (yirmi) gün içinde Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü’ne ikamet kaydı yaptırmalarının gerekli olduğunu hatırlatırız.


Malik ve Kiracılar İçin Dairedeki Tadilat İşleri İlgili Olan Kurallar :
Yeni taşınacağınız bağımsız bölümde taşınmadan önce tadilat yapacaksanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Tadilat süreniz 3+1 bir ve altı daireler (bürüt metrekaresi 250 metrekare ve altı)  45 (kırkbeş)  takvim günü, 4+1 ve üstü daireler (bürüt metrekaresi 251 metrekare ve üstü)  90 (doksan) takvim günüdür. Cumartesi ve Pazarlar çalışılmaz,ancak bu süreye dahil olup, Resmi ve Genel Tatil Günleri Süreye İlave Edilir.    

Kat mülkiyeti kanununa , belediye nizam ve yönetmeliklerine aykırı olan tadilatlar yapılamaz,
Belediye nizam ve yönetmelikleri ile ilgili olarak genel bilgi için sayfanın altına bakınız.

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE TADİLAT YAPACAK MALİKLERİN İMZALAMASI GEREKEN TADİLAT TAAHHÜTNAMESİ `ni BU YAZIYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ veya internet adres çubuğunuza http://dosya.mayaresidences.com/duyuru/evsahibi_tadilat_taahhutnamesi.pdf adresini yazarak PDF formatında ulaşabilirsiniz.

Ortak alan kabul edilen ve bağımsız bölümler içinden geçen sıhhi tesisatlar ( temiz su , sıcak su, kalorifer, tahliye, soğutma suyu , fancoil ) ile elektrik tesisatlarına kesinlikle müdahale edilemez.

Yapılacak tüm tadilatlar (sadece boya işi hariç olmak üzere) hafta içi (Pazartesi-Salı- Çarşamba-Perşembe-Cuma) günlerinde ve sabah 10 ile akşamüstü 17 arasında yapılabilir.

Cumartesi- Pazar ve hafta içine denk gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nce Resmi Tatil kabul edilen dini ve milli bayram günlerinde kesinlikle boya hariç tadilat yapılamaz.

İşçi çalıştırılan ve Maya Residences Etiler İktisadi İşletmesi personeli dışında kullanılan her türlü işçi ve taşeron personel için “MRE TAŞERON FİRMA VE İŞÇİ ÇALIŞMA, GİRİŞ-ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ” (aşağıdadır) geçerli olup bu prosedürdeki kurallar aynen uygulanır.

Bu sebeple tadilattan en az 72 saat önce tadilat projeniz ile birlikte Residence Müdürlüğü’ne başvurmanız ve tadilat için onay almanız gereklidir.

Projeniz statik olarak incelenecektir.

Bina ortak alanlarına müdahale eden yapının sağlamlığını ve estetiğini etkileyecek projeler için müdürlüğümüz beklemeden müdahale işlemlerine başlayabilir.Bu işlemler kolluk , belediye şikayeti ve hakim müdahalesi şeklinde gerçekleşebilir.

Onay alınan tadilat projeleri için çalışacak işçiler en az 24 saat önceden Müdürlüğe bildirilmeli ve “Bağımsız Bölüme İlişkin Tadilat Taahhütnamesi” (aşağıdadır) mutlaka tapu sahibi kat maliki tarafından imzalanarak müdürlüğe tadilat başlamadan teslim edilmelidir.

İlgili prosedür ve talimatlar ile bağımsız bölüme ilişkin mimari planlar  autocad dosyası halinde , elektrik ve mekanik tesisatlara ilişkin planlar autocad  ve PDF dosyası halinde softcopy olarak  Müdürlüğümüzden teslim alınabilir. Talep için  yonetim@mayaresidences.com adresini kullanınız

Tadilat yapan malik veya kiracı öncelikle Maya Residences Etiler Parsel Yönetim Planına (aşağıdadır) uyması gerekir.  


Tadilat sahibinin çalıştırdığı mimarlık ofisi, inşaat taşeronlarına aşağıda bulunan "Teknik Çözüm Önerileri" bölümünü mutlaka aktarması gerekmektedir. Malesef tadilat sahibi tarafından mimarlık ofisi, inşaat taşeronlarına aktarılmayan teknik bilgiler yeterince ciddiye alınmamakta, tadilat sahibi tadilat boyunca olduğu kadar dairesine yerleştiğinde yıllar boyunca sözkonusu sıkıntıları yaşamaya devam etmektedir.


Bu bölümdeki işlemlerin tamamlanmaması halinde Residence Müdürlüğü malzeme ve işçi girişini engelleyebilir, müdahale eylemlerini başlatabilir.

   
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU`nda BELİRTİLEN TADİLAT ve RAHATSIZLIĞA İLİŞKİN HUSUSLAR
KMK. Md. 18 ve 19’da bağımsız bölümlere ait olan tadilat ve onarımlara ait hükümler yer almaktadır. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde anayapıya , ortak tesislere ve diğer bağımsız bölümlere zarar vermemek kaydıyla onarım, tesis ve değişiklik yapabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
A) Kat Maliklerinin borçları:
I - Genel kural:

Madde 18 - Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı
hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (md:8)

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.


MAYA RESIDENCES – ETİLER MÜSTAKİL APART OTEL YÖNETİM PLANI` nda BELİRTİLEN TADİLAT ve RAHATSIZLIĞA İLİŞKİN HUSUSLAR
BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAK KISIMLAR - EKLENTİLER ÜZERİNDEKİ TASARRUFLAR
MADDE 5 - Kat malikleri, yukarıdaki 4 ncü maddede belirtilen ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına itina göstermeye ve anagayrimenkulün güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat Maliklerinin rızası alınmadıkça, ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana ve boya yaptıramazlar.

Kat malikleri kendi bloklarının dış cephesine panjur koymak isterlerse YÖNETİM KURULU`nun tayin edeceği renk, cins ve şekle uymak zorundadırlar.
Bağımsız bölümler tente, şemsiye haricinde pergola, gölgelik, barbekü vs. gibi hiçbir tesis yapamazlar, açık balkonları camekanla dahi kapatamazlar.

Tavan, taban veya duvar ile biribirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerde, bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla ana yapıya zarar vermiyecek onarım ve tadilat yapılabilir.

MADDE 7 - Bağımsız Bölüm malikleri anagayrımenkulün ve blok yapıların mimari estetiğine, dayanıklık ve metanetine zarar verebilecek herhangi bir harekette veya tadilatta bulunamaz. Ortak kısımlardan olan bölme ve duvarlardan pencere ve kapı açamazlar.

Blok bağımsız bölüm malikleri veya kiracıları veya bağımsız bölümde bulunan 3.şahıslar, yapımcı MAYA İNŞAAT SANAYİ A.Ş.’nin blok yapının veya anagayrimenkulün üzerinde yaptığı veya yapacağı tatbikat dışında, dış cephede hiçbir şekilde hariçten görülecek yazı, ilan, süs ve binaların dış görünümünü bozacak bir şekil, eşya veya yazı, içerden veya dışarıdan asamazlar.
İKİNCİ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI
MADDE 8 - Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Sözleşmelerle, Yönetim Planındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

Bağımsız bölümleriyle ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar ve diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapmak, koku, duman, toz çıkarmak gibi haketlerden kaçınmak zorundadırlar.

MAYA RESIDENCES – ETİLER MÜSTAKİL APART OTEL YÖNETİM PLANI `ının tamamına ulaşmak için BU YAZIYA TIKLAYINIZ veya internet adres çubuğunuza  http://mayaresidences.com/etiler/id1119-Yonetim-Plani adresini yazarak PDF formatında ulaşabilirsiniz.

.

Mimari Ofisler ve İnşaat Taşeronları Aşağıdaki Tüm Hususları Dikkate Alınız:

Lütfen yukarıda yazılı olan  Malik ve Kiracılar İçin Dairedeki Tadilat İşleri İlgili Olan Kurallar yazısını dikkate alınız. Yapmaya aday olduğunuz tadilat süre kısıtına dahil olup, çalışılan günler ve gün içi çalışma süreleri dikkate alınarak size işi veren malik / kiracının imzaladığı tahhütnamede daire büyüklüğüne göre belirtilmiş olan sürede tadilatın tamamlanması gerekmektedir.
Tadilat projenizin size işi veren malik / kiracının onayını alması yeterli değildir. Tadilattan en az 72 saat önce tadilat projeniz ile birlikte Residence Müdürlüğü’ne başvurmanız ve tadilat için onay almanız gereklidir. Projeniz statik olarak incelenecektir. Bağımsız bölüm içindeki asbuilt projeniz tadilat sonunda da Autocad dosyası olarak Residence Müdürlüğü`ne ulaştırılmalıdır.


Maya Residences Etiler Yönetim Planına göre bağımsız bölümlerin kendilerine ait bölümlerde yapılan tadilatlarda taşeronların;

Saat 09.30’dan önce Residence’a girmesi ve 17.30’den sonra Residence da bulunması yasaktır.

Yapılacak tüm tadilatlar (sadece boya işi hariç olmak üzere) hafta içi (Pazartesi-Salı- Çarşamba-Perşembe-Cuma) günlerinde ve sabah 10 ile akşamüstü 17 arasında yapılabilir.

Cumartesi- Pazar ve hafta içine denk gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nce Resmi Tatil kabul edilen dini ve milli bayram günlerinde kesinlikle boya hariç tadilat yapılamaz.
Lütfen ilgili Prosedür ve Taahhütnameyi Site Müdürlüğü’nden veya aşağıdaki linklerden edininiz.

İşçi çalıştırılan ve Maya Residences Etiler İktisadi İşletmesi personeli dışında kullanılan her türlü işçi ve taşeron personel için “MRE TAŞERON FİRMA VE İŞÇİ ÇALIŞMA, GİRİŞ-ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ” (aşağıdadır) geçerli olup bu prosedürdeki kurallar aynen uygulanır.


MRE TAŞERON FİRMA VE İŞÇİ ÇALIŞMA, GİRİŞ-ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ `nü BU YAZIYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ veya internet adres çubuğunuza http://dosya.mayaresidences.com/duyuru/taseron_prosedur.pdf adresini yazarak PDF formatında ulaşabilirsiniz.

Her taşeron firma Taşeron Taahhütnamesini Doldurmak ve Girişinden önce Residence Müdürlüğü`ne teslim etmek zorundadır.

MRE TAŞERON FİRMA TAAHHÜTNAMESİ `ni BU YAZIYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ veya internet adres çubuğunuza http://dosya.mayaresidences.com/duyuru/taseron_taahhutnamesi.pdf adresini yazarak PDF formatında ulaşabilirsiniz.

Residence’da çalışma saati hafta içi saat 10.00–17.00 arasıdır. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde çalışması yasaktır.
Ancak çok özel durumlarda maliklere gürültüsüz işler ve boya çalışmaları için izin verilebilir. Bu halde

HAFTASONU TAŞERON ÇALIŞMASI İÇİN İMZALANACAK TAAHHÜTNAME `yi BU YAZIYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ veya internet adres çubuğunuza http://dosya.mayaresidences.com/duyuru/taseron_haftasonu.pdf adresini yazarak PDF formatında ulaşabilirsiniz.
Kat mülkiyeti kanununa , belediye nizam ve yönetmeliklerine aykırı olan tadilatlar yapılamaz, Belediye nizam ve yönetmelikleri ile ilgili olarak genel bilgi için sayfanın altına bakınız.

Ortak alan kabul edilen ve bağımsız bölümler içinden geçen sıhhi tesisatlar ( temiz su , sıcak su, kalorifer, tahliye, soğutma suyu , fancoil ) ile elektrik tesisatlarına kesinlikle müdahale edilemez.

Bina ortak alanlarına müdahale eden yapının sağlamlığını ve estetiğini etkileyecek projeler için müdürlüğümüz beklemeden müdahale işlemlerine başlayabilir.Bu işlemler kolluk , belediye şikayeti ve hakim müdahalesi şeklinde gerçekleşebilir.

İgili prosedür ve talimatlar ile bağımsız bölüme ilişkin mimari planlar  autocad dosyası halinde , elektrik ve mekanik tesisatlara ilişkin planlar autocad  ve PDF dosyası halinde softcopy olarak  Müdürlüğümüzden teslim alınabilir. Talep için yonetim@mayaresidences.com adresini kullanınız.

Onay alınan tadilat projeleri için çalışacak işçiler en az 24 saat önceden Müdürlüğe bildirilmeli ve “Bağımsız Bölüme İlişkin Tadilat Taahhütnamesi” (aşağıdadır) mutlaka tapu sahibi kat maliki tarafından imzalanarak müdürlüğe tadilat başlamadan teslim edilmelidir. .


Tadilat yapan malik veya kiracı öncelikle Maya Residences Etiler Parsel Yönetim Planına (aşağıdadır) uyması gerekir.  


Tadilat sahibinin çalıştırdığı mimarlık ofisi, inşaat taşeronlarına aşağıda bulunan "Teknik Çözüm Önerileri" bölümünü mutlaka aktarması gerekmektedir. Malesef tadilat sahibi tarafından mimarlık ofisi, inşaat taşeronlarına aktarılmayan teknik bilgiler yeterince ciddiye alınmamakta, tadilat sahibi tadilat boyunca olduğu kadar dairesine yerleştiğinde yıllar boyunca sözkonusu sıkıntıları yaşamaya devam etmektedir.


Bu bölümdeki işlemlerin tamamlanmaması halinde Residence Müdürlüğü malzeme ve işçi girişini engelleyebilir, müdahale eylemlerini başlatabilir.Yukarıdaki kurallar Kat Mülkiyeti Kanunu`a ve Yönetim Planına dayanarak hazırlanmıştır.

Bunun dışında Mevzuat Hükümleri`ne göre Derlenmiş Bilgi Notu Aşağıda Olup Ayrıca Tebliğ Edilmektedir.

Mevzuat Hükümlerine (3194 Sayılı İmar Kanunu ve Belediye Yönetmelikleri) göre Site Yönetimi Olarak Yaptırımımız bulunmamaktadır.
O süreç yerel idare ile imalatı gerçekleştiren malik ve varsa şikayet sahibi ile yerel idare arasındaki süreçtir.


Bağımsız bölümlerde mevcut sorunlar / tadilat sonrası oluşabilecek Teknik sorunlar ve Çözüm Önerileri:

1- Şaftlar: Bağımsız bölümler içinden şaftlar geçmektedir. Şaftlar mutlak ortak alandır. Şaftların içine müdahale etmeyiniz. Duvarlarını kırmayınız. Şaftı daraltmayınız, içine malzeme, para kasası gizlemeyiniz, ilgili şafttaki ilk teknik sorunda bu durum ortaya çıkmaktadır. Şaftın daraltılması içindeki tesisatın tamirinin yapılamayacağı anlamına gelir. Dava yolu ile müdahale önlenir. Bu şaftların mevcutta alçıpan tavan üzerlerinde tesisat geçişlerinde mevcut delikler olabilir, kırım yaparken oluşan tozların şaftlar yolu ile alt ve üst dairelere ulaşması mümkündür.

Bu sebeple dairede tadilatınıza başlamadan ve ilk kırım öncesi Residences Teknik Ekibinden bilgi alınarak ilgili geçiş alanlarının tespiti ve tavanın açılarak öncelikle şaft izolasyonunun sağlanması önemlidir. Malesef bu şaftlarda mevcutta tesisat geçişlerinden kalan boşluklar halihazırda bulıunmaktadır.

2- Egzot Emiş Ağızları: Tadilat süresince kırım ve yapım  sırasında ıslak hacim ve mutfaklarda bulunan egzost emiş ağızlarının kapatılması önemlidir.Bu ağız ve kanallar vasıtası ile tozlar diğer alt ve üst dairelere taşınabilir.

Bu sebeple dairede tadilatınıza başlamadan ve ilk kırım öncesi bulunan egzost emiş ağızlarının kapatılması önemlidir

3- Islak Hacimler:  Islak hacimlerde ve mutfaklarda tesisat giderleri alt dairenin tavanından taşınmakta ve karot deliği ile alt kata inmektedir. Bu bölümlerde tesisat giderlerinin döşeme yükseltilmeden mahalde konum değiştirilmesi mümkün değildir. Duvar kotu kullanılabilir. Ayrıca ıslak zeminlerde izolasyon mevcut olup, yer giderlerinin olmadığı görülecektir. Yeniden imalatta eğer zemin şapı kırılıyorsa ıslak hacimde duş vs. hariç tüm zemine su izolasyonu yapılması zorunluluktur. Bu işlemler yapılırken zemin şapı kırımı sırasında alt daireye sözü edilen karot deliklerinden toz ve parça düşmesi, şap yapılırken su inmesi yaşanacaktır. Deliklerin özellikle kırım sonrası doldurularak şapın o halde atılması alt daire zararlarını önleyecektir. Yeni tip zemin duş (kanallı sistem) giderlerinin yapımı sırasında izolasyonun kanal üzerinde bitmesi gereğini dikkate alalım. Seramik, mermer ve diğer zemin kaplamaları mutlaka su geçirecektir.

4- Isıtma Tesisatı Boruları : Mahallerde ısıtma tesisatı zemin kaplaması altında şapın içinde kılıflı borudan sağlanmaktadır. Isıtma cihazlarının (radyatörlerin ) yerlerinin  değişimi için tüm kılıflı boru içindeki ısıtma borusunun çekilerek tesisat odasından yeni boru çekilmesi gereklidir. Yapılacak eklerde ek bölümünden ilerleyen dönemde su sızacağından emin olalım. Çok zorunlu durumlarda ek bölümünün üzerinin kapatılmaması ve kapak haline getirilmesi yapılan tadilat sonrasında zemin döşeme kaplamasının yeniden kırılmasını önleyecektir. Yine kullanım sıcak suyu ve soğuk suyu borularına yapılan eklemelerin asgari standart işçilik kalitesine sahip olması gerekir. Bu tip eklemelerin %50 si maalesef sonradan su sızdırmaktadır. Bu boruların şap ve zemin kaplaması altına alınması riski arttırmaktadır. Bu tip tadilatların yarısından fazlası daha sonra su sızdırmıştır.

5- Soğutma cihazları (fancoil)  Boruları :Soğutma cihazları (fancoil)  soğuk su giriş ve çıkışına sahip iki borulu sistemdir. Aynı anda sıcak taşınması mümkün değildir. Herhangi tadilat sırasında tava eğimlerinin, drenajların eğimlerinin ve pompaların sağlıklı yapıldığından boru izolasyonun proje ölçeğinde kalın yapıldığından emin olunuz. Fancoil Sistemine ait borular demir borudur, oksijen bariyerli dahi olsa plastik ve türevi borular ile değiştirmeniz ekleme yapmanız yasaktır.  Tadilat sonrası cihazlarının mutlaka temizlik ve bakımlarını yapınız. Tadilat sonrası hastalık etkileri artar.

6- Isıtma Sistemi Radyatörleri: Radyatör sisteminde döküm , paslanmaz ve saç radyatörler bulunmaktadır. Alüminyum veya başka ürünlerin kullanılması sistemde asidik su bulunduğundan delinmesine neden olacaktır. Bu tip radyatörleri kesinlikle kullanmayınız.

7- Balkon Camlamalar : Teras ve balkon camlama dahil, camekan vs. işlerinin yapılması yönetim planına aykırıdır. Daha önce toplanan camlar dahil mahkeme kararı ile sökülen on kadar daire camlaması vardır.

Bununla beraber Residence Yönetim Kurulu kararı ile Blok Yöneticilerinin ve Residence Yönetiminin  http://dosya.mayaresidences.com/duyuru/balkonkapama_yeni_Mayis2016_GENEL.pdf  veya https://bit.ly/2vMq08q linkinde bulunan esaslara uygun imalatlara dava açılmaması yönünde ilkesel kararı vardır. Bu karar Maya Residences Etiler Yönetimi ile bağlı blok yöneticiliklerini bağlamakla beraber Kat Mülkiyeti yasasına göre diğer kat maliklerinin bireysel dava açma hakkını engelleyememektedir. Lütfen sözkonusu linklerdeki uygulamaları ve teknik detayları incelemeden herhangi bir uygulama yapmayınız.

8- Mermer vs. doğaltaş kesimleri: bu işleri yapacak bir alanımız bulunmamaktadır. Kesilmiş olarak gelmeli , zorunlu durumlarda küçük kesim işleri daire içinde yapılmalıdır. Balkon ve teraslarda toz , gürültü ortaya çıkaracak kesim vs. işlerinde direkt olarak Beşiktaş Belediyesi’ne yazılı şikayet yapılır. Bu şikayet sonrasında oluşabilecek ruhsat durumlarından Site Yönetiminin sorumluluğu bulunmamaktadır. Toz üretecek işler bağımsız bölüm içinde ve pencereler açık olmadan yapılır. 

9- Koku üretecek işlerden kaçınılmalıdır. Kaynak vs işler için mevcut tavan üzerinde bulunan şaft geçişleri, egzost emişleri yalıtılmalıdır. Boya işleri için kokusuz saten vs. , parke cila işleri için ise kokusuz cilalar tercih edilmelidir. Aksi halde koku alt ve üst katlara yayılacaktır.

10- Toz Yayılımının Engellenmesi Gereği : Bağımsız bölüm kapısının tadilat süresince bina koridoruna bakan kısmı karton, naylon vs. ile kaplanmalıdır. Kapı altında geçici olarak da olsa  toz kesici konulmalı, yoğun koku, toz işlerinde ayrıca kapı arkasına ıslak havlu vs. konulmalıdır. Bina koridoru tadilat boyunca her gün malzeme giriş ve çıkışlarında naylon, halı vs. ile kaplanmalıdır. Bina koridoru temizliğinden tadilat yapan daire sorunludur. Kapı üzerinde radyatör ve fancoil giriş e dönüş hatları bulunmaktadır. Bu hatlar ile duvar arasında açıklıklar olabilir. Kontrolünün yapılarak yalıtılmasından bağımsız bölüm sorumludur. Malzeme taşıması sırasında daire kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı, rüzgar ile tozun bina holüne yayılımı engellenmelidir.

11- İş Güvenliği Kuralları Sorumluluğunuzdadır: Tadilat süresince İş sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmeliklerinden, 3.şahıslar ile ilgili mevzuattan tadilat sahibi bağımsız bölüm maliki sorumludur. İçerde yapılan işler çok tehlikeli iş sınıfına girmekte, yangın, elektrik çarpılması ve. gibi ölümcül ve yayılan riskler içermektedir. İnşaat İşlerinde İş Güvenliği uygulama ve yönetmeliklerine riayet ediniz.

12- Sıhhı Tesisatlara İlişkin Test Zorunluluğu: Yapılacak tesisat değişikliklerinde , tamirlerinde , parça değişimlerinde 48 saat test yapmadan bölgenin şap vs. kaplamasını yapmayınız. Kış aylarında fancoillerin, yaz aylarında radyatörlerin devrede olmadığını hatırlayınız. İşçilik hataları ilk değişen mevsimde ortaya çıkmaktadır.

13- Duvar ve Geçitler: Bölme oda duvarları haricinde hiç bir duvar (dış cephe, dış cephe su gideri, şaft duvarları, taşıyıcı perdeler) kırılamaz, delik açılamaz. Haftalık kontrollerimizde tespiti halinde gerekli işlemler başlatılır. Yine bölme oda duvarlarının içinde elektrik tesisatı , fancoil drenaj tesisatı olabileceği ihtimaline karşı projeden kontrol yapınız, bu tip işlemde Site Teknik Servisinden danışmanlık alınız.

14- Projelerde İşli Olmayan Tesisat Kısımları: Duvarlarda özellikle ıslak hacimlerde duvarlarda montaj deliği açarken elektrik ve su tesisatının kotuna dikkat ediniz. Projelerde bu detaylar işlenmemiştir. Site Teknik Servisinden danışmanlık alınız.

15- Başkalarını Rahatsız Etmek, Israr Etmek: Binada alt – üst ve yan dairenizde insanların yaşadığını unutmamanızı tavsiye ederiz. Kısa sürede kırımı tamamlamak, çalışma saatlerine riayet etmek, toz, koku vs. ile fazla rahatsız etmemek için gerekli duyarlılığı taşıyınız. Her birinin söz konusu tadilatı yerel yönetime şikayet hakkı vardır. Maalesef kötü örneklerimiz oldu. Tadilatlarda bağımsız bölüm sahibi yerel yönetime muhatap olduğunda daha fazla maliyet ödemek zorunda kalacağını unutmayınız.

16- Malzeme Girişi, Taşımalar,  Moloz ve Atık Uygulaması : Malzeme giriş ve moloz ile atık çıkışı sırasındaki kurallar yukarıda ve aşağıda bulunan linklerdedir. Moloz atımı için dairede çuvallama yapınız. Açık şekilde taşıma sureti ile moloz atılması mümkün değildir. Moloz atımı yük asansörü duvar ve zemini, tadilat katı zemin ve duvarları, B3 katı zemin ve duvarları kaplandıktan sonra B3 katı yolu ile taşıma sureti ile atılabilir. Moloz atımının tüm moloz kırıldıktan sonra bir kerede ve bir iki gün içinde atılması planlanır ise 2.10 metreyi geçmeyen yükseklikte açık kasa kamyonet ile garaj içinden moloz atımına izin verilebilir. Ancak bu iznin kamyonetlerin tadilat boyunca garaj içine girebileceği şeklinde yorumlanmasını istemeyiz. Garaj içinde değerli otomobiller olduğundan tadilat kamyonetlerinin dolaşması rahatsızlık oluşturmaktadır. Sürekli izin verilememektedir. Yol tarafına cephesi olan daireler moloz atımı için ve malzeme girişi için eğer maliyet düşürücü bir unsur ise vinç ile taşıma yapabilirler. Güvenlik önlemlerinin ve kapanıyorsa yol kapama izninin gerekli mercilerden alınması tadilat sahibinin sorumluluğundadır. Dış cephenin ve peyzajın zarar görmemesi halinde dış bahçe cephelerinde bu tür çözümlere açık olduğumuzu belirtiriz.

17- Danışmanlık Ücretsiz, Danışarak Kolay Çözüm Üretilebilir. Yukarıda ve bilgilerde sözü edilen Residence Teknik Servisi danışmanlıkları ücretsizdir. Ortak tesisatların bağımsız bölüm içlerinde kullanılan kısımlarda yapılacak tesisat değiştirme, yenilik ve ilavelerinin Maya Residences Etiler Yönetimi’nin Bağımsız Bölümlerin Residence Hizmetlerini gerçekleştiren Dernek İktisadi İşletmesi veya anlaşmalı taşeronlar tarafından yapılması mümkündür.

Bu konuda teklif ve önerilerinizi Teknik@mayaresidences.com , 0212 352 11 38 nolu telefonlardan tekliflendirebilirsiniz.Kat Mülkiyeti Hukuku Gereğince Yukarıda Yer Almayan Hususta "Esaslı Tadil" `lerde Yapılması Gerekenler`e İlişkin Bilgi Notu .

Bağımsız Bölümlerde "Esaslı Tadil" `lerde Yapılması Gerekenler: 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye imar yönetmeliklerindeki hükümler gereği bahse konu tadilatlar "Esaslı Tadil" tanımında ise, ruhsat eki tesisat ve mimari projelerinde tadilat yapılarak ruhsata bağlanmasını gerektirir.

Bu işlemler için tüm kat maliklerinin değişikliğe ait muvafakatı ve proje müelliflerinin izni alınmalıdır. Proje onay , ruhsat harçları ve yapı denetim hizmet ücretleri ödenmelidir. "Esaslı Tadil" tanımında yapılacak imalatlar "Kaçak olarak yani ruhsata bağlanmadan yapılacak imalatlar" dır. Bu imalatlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden para cezası verildiği gibi, maliklerin muvafakat eksikliklerinin ruhsata bağlanamaması sonucu doğuracağından yıkım kararı verilebilir. Yıkım belediyece gerçekleştirildiği gibi , yıkım yapıldığı mesnet gösterilerek para cezasını ödemede de imtina edilemez.

Belediye Nasıl Devreye Girer? Belediyeye şikayet konusu olmamış yapılar içindeki ruhsata bağlanmayan imalatları tespit edecek belediye ekipmanını ve zamanını oluşturmak mümkün olmayabilir.

Peki Bütün Tadilatlar Ruhsata mı Bağlanmalıdır? Malikler, Kat Mülkiyeti Kanunu`na göre ; kendi bağımsız bölümleri içinde kalmak şartı ile yapının taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemeyen, mekanik (sıhhi tesisat gibi) ve elektrik tesisatını etkilemeyen,örneğin mevcut bölücü duvarın kaldırılması,kapı yeri değişikliği gibi basit tadil tanımındaki imalatları ruhsata bağlamadan yapabilirler. Eğer bağımsız bölümlerde örneğin; mutfak tesisatı, mutfak ve oda arasında bulunan bölücü duvarda mevcut ise; odayı mutfağa dönüştürürken tezgah ve lavabosunu bu bölücü duvarda çözülmesi gerekir. Bu taktirde ; tesisat değişikliği yapılmadığından proje değişikliği ve ruhsata bağlanmayı gerektirecek bir tadilat yapılmamış olacaktır.

Yapı Denetim Hizmet Ücreti: yapıya göre değişken bir ücrettir.Yapının m2`si ve sınıfı fiyat farklılığı oluşturur.Proje onay ve ruhsat ücretleri her belediyenin kendisinin belirlediği hizmet ücreti tarifesine göre alınır.Yapınızın bulunduğu ilgili belediyeden bu bedelleri öğrenmeniz mümkündür.

"Esaslı Tadil" `ler Ruhsata Bağlanmaz ise: 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesi incelendiğinde, para cezasının izinsiz imalat eylemini yapmış olmaya karşılık verilen ceza olduğu görülecektir.Bu nedenledir ki imalat yıkılsa bile bu cezadan imtina edilemez. Belediyeler şifai olmayan tüm şikayetleri yasalara göre sonuçlandırırlar. Bundan emin olunuz. Çünkü şikayet eden şahsın suç duyurusu bulunma hakkı vardır.Hiçbir belediye mensubu bilerek görevi ihmal isnadı ile karşılaşmak istemez.

"Esaslı Tadil" `lerde Yasal Olarak Ne Yapmalı? Plan olanak tanıyorsa örneğin; , Sihhı tesisatı değiştirmeden mutfak tadilatını yapmak. Planın olanak tanımadığı tadiller için ise "Tüm kat maliklerinin muafakatını alarak" tadilatı projelere işletmek.

MAYA RESIDENCES ETİLER`de ACİL ONARIM ve TAMİRATLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

Maya Residences Etiler Yönetim Planı İkinci Bölüm Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları 9. maddesinde bu konuya açıklık getirilmektedir: “Kat Maliklerinin kendi bağımsız bölümleriyle ortak yerleri kullanırken hüsniyet kaidelerine uymak zorundadırlar. Özellikle aşağıdaki işleri ve şeyleri yapamazlar. ……….. Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler, ………….., radyo ve müzik aletleriyle benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek biçimde kullanamazlar. …………

Kat maliklerinin, sitedeki diğer sakinlerin huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültü yapmamaları, çevreyi rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmamaları, her türlü çalgı aletini, radyo, televizyon, müzik seti gibi cihazları yüksek sesle çalmamaları , çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve benzerlerini gürültülü bir şekilde çalıştırmamaları; uygun olmayan saatlerde tamirat yapmamaları özellikle saat 22:00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna engel olacak şekilde harekette bulunmamaları gereği Kat Mülkiyeti Kanunu md:18 , KMK . md:19-25, 32,33,48;TMK. Md:2,737’de bulunmaktadır.

Kat maliklerimizin ayrıca kendi bağımsız bölümlerindeki tadilat ve onarım işlerini yalnızca hafta içi saat 10:00-17:00 saatleri arasında yapılmasına ve bu saatler dışındaki acil arızaların tamirinin yalnızca site Teknik Servisi tarafından giderilmesini sağlanmasına özen göstermeleri gerekmektedir. sitemizde hafta sonu herhangi gürültülü çalışmaya ise izin verilmemektedir.

.
Maya Residences Etiler`de yapılacak bağımsız bölümlerin içine ait tadilatlar hakkında HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN;
Residence Müdürlüğü Tel/Fax: (0212) 352 11 38 (Pbx) , e-mail : yonetim@mayaresidences.com