Ortak Alan Yönetim Hizmetleri

ORTAK ALAN YÖNETİM HİZMETLERİ


Ortak Alan Yönetim Hizmetleri Personel Giderleri Konutlar Ortak Alan Bütçelerine Dahil Olup Sadece Ürün ve Anlaşma Maliyetleri Yansıtılmaktadır. 

.
Çöp Toplama Servisi
Günde 2 kez ortak alanlara bırakılan çöpler toplanmaktadır.

Çöp Toplama Saatleri :
Sabah 11:00 – 12:00
Öğleden sonra  15:00 - 16.00
Akşam 18:00 – 20:00
Gece    23:00- 01:00 

Lütfen çöplerinizi bu saatler dışında kapı önlerine bırakmayınız, acil durumlarda çöp bırakmak için bloğunuzda varsa servis merdivenlerindeki çöp kutularını kullanınız , çöp kutusu yoksa lütfen çöpünüzün alınması için YÖNETİM numaralı telefonumuzu veya intercom telefonunuzdan otomasyonu tuşlayınız.

COMMON AREAS MANAGEMENT SERVICES

Common Areas Management Services Personnel Expenses are Included within Housing Development Common Areas Expenses and Only Products’ and Agreement Expenses are Charged.


Garbage Collection Service 

Garbage left to common areas is collected 2 times per day.

Garbage Collection Hours :
Morning 11:00 – 12:00
Afternoon 15:00- 16:00
Evening 18:00 – 20:00
Night   23:00- 01:00


Please do not leave your garbage to your doors except those set hours, in case of emergency, use garbage cans at the service stairs of your block if there’s any, if not, please call our MANAGEMENT line or dial automation through your intercom device to have your GARBAGE collected.

Otomasyon Servisi 

Otomasyon (Call Center) ekibimiz 24 saat olarak konutlar alanlarının blok ana giriş kapıları (bahçe , otopark) üzerindeki “Güvenlik” zil butonları ve daire intercom telefonları “Güvenlik” butonları vasıtası ile görevdedir.
Bu butonlar vasıtası ile otomasyon görevlilerimizden aşağıdaki konularda yardım isteyebilirsiniz.


• Çöp Zamanı Haricinde Acil Durumlarda Çöp Alınması
• Blok Giriş Kapılarının Açılması
• Otoparktan Taşınacak Küçük Çapta Poşet vs.’lerin Taşınması İçin Personel Talebi

Yönetim Telefonlarına Ulaşılamaması Durumunda;

• Teknik Arızalar İçin Arıza İhbarı
• Etiler Bölgesinden Alışveriş İçin Personel Talebi
• Diğer Önemli ve Acil Konular

Otomasyon Personellerimiz Kendileri İle İlgili Olmayan Konularda Sizden YÖNETİM Telefonlarını Aramanızı İsteyebilirler.

Automation Service 

Our Automation (Call Center) team is available 24 hours through “Security” buttons at the flat’s intercom phones and “Security” bell buttons at the block’s main entrance doors (garden , parking lot).
Through those buttons, you may get help from our automation personnel on following issues.


• Garbage Collection during Emergency Cases except Garbage Collection Times
• Opening of Block Entrance Doors
• Personnel Request for Carrying Small Packages etc. from Parking lot to Flats

In case Management Phones cannot be Reached;

• Breakdown Notice for Technical Breakdowns
• Personnel Request for Shopping at the Etiler Area
• Other Important and Emergency Issues

Our Automation Personnel may Demand you to call MANAGEMENT line for the Issues which are not covered by them.uring the day, various brands’ gallon polycarbonate bottles and drinking water of other sizes are delivered to your door. For all your water requests, please call MANAGEMENT line during the day.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 MAYA RESIDENCES ETİLER YÖNETİM / MANAGEMENT
(TELEFON / PHONE) : YÖNETİM    (0212) 352 11 38    (Pbx)        www.mayaresidences.com                yonetim@mayaresidences.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pazartesi’den Pazar’a, Ocak’tan Aralık’a , Bayram’dan Tatile ; Yılda 12 Ay, 52 Hafta, 365 Gün , 24 Saat Rahatınız ve Mutluluğunuz İçin Çalışıyoruz.
We are working from Monday to Sunday, January to December, National Holidays to Vacations; 12 Months, 52 Weeks, 365 Days of the Year, 24 Hours for your Comfort and Happiness.
Okunma Sayısı: 5807   |   Güncelleme Tarihi: 26.10.2021    Sayfayı Yazdır


İstanbul

Tüm hakları saklıdır © 2018
web.tasarim.namikerdemkaya.com