Yaşam - Otomasyon - Sistem

MAYA ETİLER RESIDENCES OTOMASYON/GÜVENLİK/TESİSAT ve SİSTEM SENARYOLARI RAPORU

İçindekiler
1. Yapı Grupları

2. Mekanik Sistemler

3. Yangın Algılama / İhbar ve Koruma Sistemleri

4. Güvenlik Sistemi

4.1. Güvenlik Merkezi

4.2. Kapalı Devre TV Sistemi (CCTV)

4.3. Master Key ve Yangın Kaçıştan

5. Otomatik Bariyer Sistemi ve Kapalı Otopark Düzeni

6. Görüntülü Kapı Telefonları ve Site İçi Haberleşme Sistemi

7. Alarm Sistemi-Acil Durum Plan ve Tahliye Krokileri

8. Site İçi Bilgilendirme-Televizyon Kanalı

9. Elektrik Enerjisi Temin Sistemi

9.1. Kuvvetli Akım ve Jeneratörler

9.2. Zayıf Akım (Güvenlik/Otomasyon)

9.3. Paratoner Tesisatı

10. Asansörler

11. Sığınaklar-Depolar- Çöp İstasyonu

12. Etiketleme- İşletme-Bakım Talimatnameleri ve Genel İkazlar

13. Daire Sahiplerine Teslim Edilecek Dokümanlar

14. Site Yönetim Kurulu ve Yöneticilere Verilecek Dokümanlar1. YAPI GRUPLARI

Kullanım Amacına Göre Yapı Gruplandırması

Konut Blokları (75 000m2)

Villalar (5 adet)

Mayadrom Sport Center-Etiler (yaklaşık 8 500 m2)

Etiler Güzellik Merkezi (yaklaşık 400 m2)

T Blok Ofis Katları (Yaklaşık 8000 m2) T Blok Alış Veriş Merkezi (Yaklaşık 8 500 m2

2. MEKANİK SİSTEMLER


Isıtma-Klima-Havalandırma-Sıcak Su:

2 . 1) KONUT BLOKLARI:

Isıtma:

Konut Blokları: Konutlarda Demir Döküm Marka Radyatör, Blok Lobilerinde Trane marka

Fan-Coil, Kazan: De-Dietrich Marka Dökme Kazan ve Sıcak Su Bolleri

Enerji Kaynağı :Doğalgaz

Deprem öncesi gaz kesme sensörü (ÎGDAŞ`tan izin bekleniyor)

Soğutma:

Müşteri isteğine bağlı olarak tesis edilmekte olan, Trane Marka 2 Borulu Fan-Coil Sistem

planlanmıştır.

îç üniteler asma tavanlarda yer almakta olup, dış üniteler teras katlarında bulunmaktadır.

Kapasitesine bağlı olarak 4-8 daire bir adet dış üniteden beslenmektedir. Enerji Kaynağı

: Elektrik Enerjisi

Islak hacimlerin havalandırması aspirasyon ile sağlanacaktır.

Kullanma Suyu:

Konut Bloklarında 1000 Tonluk Ana Depodan sağlanacaktır, îki bölümlük bu deponun birinci bölümü çökeltme havuzu olarak kullanılacak olup, birinci deponun ilk 250 m3 lük bölümü asgari yangın suyu rezervi olarak planlanmış bulunmaktadır. İkinci 250 m3`lük bölüm ham su deposu olarak kullanılacaktır. Sisteme verilecek kullanma suyu kapasitesi, tortu arındırılmış su bulunduran ikinci 500 ton`luk depodan saağ! anacaktır. Tüm mahallerdeki temiz su tesisatları, su deposu mahallindeki hidrofor grubu ile beslenecektir. HÎDRAFOR SÎSTEMÎ:

A-B-C-F-G-H Bloklar için 45 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 23 m3/saat kapasitesinde yedek

pompa ) ve 91 mSS basınç imkanı sağlayan hidrafor paketi,

I-K-D-E Bloklar için 38 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 19 m3/saat kapasitesinde yedek

pompa) ve 88 mSS basınç imkanı sağlayan hidrafor paketi,

L-M-N-0 Bloklar için 27 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 14 m3/saat kapasitesinde yedek

pompa) ve 65 mSS basınç imkanı sağlayan hidrafor paketi,

Bahçe Sulaması için 30 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 15 m3/saat kapasiteli yedek pompa)

ve 80 MSS basınç kapasiteli hidrafor paketi yer almakatadır.

2. 2) OTOPARK ALANLARI

Karbonmonoksit ve benzeri gazların atılmasını sağlayacak algılayıcılar ve buna bağlı çalışacak exhaust sistemi yamnda, taze hava emiş fanları, ilgili blok çekirdeklerine monte edilecektir.

2. 3) T BLOK OFİS KATLARI

Yerleşim Projesine göre tasarlanan Primer Havalı Fan-Coil Sistemi vasıtasıyla ısıtma ve soğutma yapılacaktır. Isıtma için gerekli enerji sıcak su üreten doğal gaz kazanı ile sağlanacaktır.

Soğutma için gerekli enerji emilimi sulu sistem Chiller grubu ile sağlanacaktır. Ofis bölümü için gerekli olan taze hava. Klima santralinden karşılanacaktır. Kazan dairesi T Blok 2.Bodrum katta yer almaktadır. Chiller, dış mekanda T Blok su deposu üzerinde yer almaktadır. Klima santralleri T Blok üst teras katında yer almaktadır. Otomasyon odası VRV sistemi ile şartlandırılacak olup, dış üniteler üst teras katında yer alacaktır.Islak Hacimlerin havai andı rması aspirasyon ile sağlanacaktır. Ofis katlarının mekanik sistemleri, alış-veriş katlarından bağımsız olacak şekilde planlanmıştır.

2. 4) T Blok Alış Veriş Katları ve Elektronik Merkez:

Al ı şVeri ş Katları ve A-E Blok plaza kotunda

Primer Havalı FCU sistemi kullanılacak, aynı zamanda primer havadan ıstma ve soğutmada yaralanılacaktır. İşletmede ekonomi sağlanması amacıyla, Alış-Veriş katları Elektronik Merkez sistemleri ortak planlanacaktır. Sinema mahallerinin şartlandırılması işletmeci firma tarafından planlanacaktır. Bu mekan, bağımsız VRV veya benzeri spiit sistemlerle ısıtılıp, soğurulacaktır. VRV dış üniteleri muhtemelen T Blok 2. Bordum katında yer alan mekanik oda shaft çıkışında yer alacaktır. Kazan/boiler T Blok 2. Bodrum katta yer almaktadır. Chiller T Blok su deposu üzerinde yer alacaktır. Klima santralleri T Blok 2. Bodrum katında bulunan mekanik odada yer alacaktır.

Ayrıca T Blokta bulunan iki adet (2 x 100 ton) toplam 200 ton kapasiteli depolar ABN-AMRO Bank ve Home-Centre kullanma suyu ihtiyaçları için tahsis edilmiştir

2. 5) Güzellik Merkezi:

Kazan dairesi ve sıcak su boiler`i B Blok Çatısında yer alacaktır. Isıtma-soğutma ve havalandırma Lennox marka paket klima cihazı ile karşılanacaktır, îlave güç. İşletmeci tarafından temin edilecek ilave spiit klimalarla karşılanacaktır. Paket Klima cihazı l. bodrum katında C Blok Bölgesinde yer alacaktır.

2. 6.) Mayadrom Sport Center-Etiler:

Mimari Yerleşim planları ve kullanım konseptlerine göre tasarım revize edilmiş olup, işletmede ekonomi sağlanacak tarzda bir sistem planlaması yapılmıştır. Mekanların konfor şartlanna uygun HVAC sistemleri planlanmıştır. (Fan-Coil + Ali Air) Yoğun kullanım alanlarında All-Air sistemi planlanlanmıştır.

Spor Alanları (squash kortları dahil) için l adet, çok amaçlı salon için 2 adet, kafe/restaurant için l adet, ana lobi için l adet, soyunma odaları için l adet, mutfak için l adet. Yüzme Havuzu için l adet, Yömetim ve Personel odaları için l adet, `Zen` ve Konferans odaları için l adet olmak üzere, ihtiyaçlara göre tasarlanmış değişik kapasitede 11 adet klima santralı planlanmıştır. Çok amaçlı kullanıma dönük bazı mahaller değişken debili klima sanrtali ile şartlandırılacak olup, iç mahaller VAV destekli cihazlarla sağlanacaktır. Klima santralleri iki ayrı gruptan oluşmakta olup, 2. bodrum kalında O ve L Blok mahalle yerleştirilmiş olup, Soğutma enerjisini sağlayacak iki adet Trane marka Chiller cihazı Trafo Merkezi ile Sosyal Tesis arasında, açık alanda yerleştirilmiştir.

Tüm sisteme ısı üretecek 2 adet ısı kazanı O Blok çatı katındaki mekanik odada bulunmaktadır.

Sihhi Tesisat:

Tüm mahallerdeki temiz su tesisatları, su deposu mahallinde yer alan 14 m3/saat kapasiteli (Ayrıca 14 m3/saat kapasiteli yedek pompa) ve 66 mSS basınç kapasitesindeki hidrafor grubu ile beslenecektir. Ayrıca 2. Bodrum kalında bulunan havuz denge deposu ilave/yedek su depolanacak şekilde planlanacaktır.

Sistemin sıcak su ihtiyacı 2 adet bollerle ve pik yükleri karşılamak için eşanjör desteği ile sağlanacaktır.

3.bodrum kat mahallerinin pis su drenajları ve mutfak drenajları, mini-kitchen, DJ odası, pis su pompası ile drene edilecektir. Diğer tüm mekanlar doğal drain koşullarında çalışmaktadır.

Doğalgaz kaçağı ihbar sistemi doğal gaz dağıtım istasyonunda, deprem sensörlü kesici ile birlikte tesis edilecektir.

2. 7) Atrium Yapısı (Site Giriş Yapısı)

Bu mekan kanallı tipte spiit türü heat-pumpla şartlandırılacak olup, dış üniteler l. Bodrum katında yer almaktadır.

3 YANGIN ALGILAMA / İHBAR ve KORUMA SİSTEMLERİ :

• Binalarda, yangın algılanması ve ihbar sağlanabilmesi amacıyla tesis edilmekte olan yangın ihbar sistemi interaktif adresli bir sistemdir.

• Bu sistemde her blokta hizmet verecek bir adet yangın ihbar paneli tesis edilmektedir. Her bir Konut Blok Girişinde olmak üzere 14, T Blokta 2 ayrı Yangın îhbar Paneli tesis edilmekte olup. Ayrıca Ana Yangın Paneli Güvenlik Merkezinde bulunacaktır.

• Bloklarda interaktif adresli yangın ihbar dedektörleri ve yangın ihbar butonları (kırbas) ile Sirenler tesis edilecektir. Böylece olası bir yangın durumunda, ilgili blok girişinde ve merkezi güvenlik biriminde (Atrium`da) bulunan panelden hangi blok hangi daire veya otopark bölgesinin hangi bölgesinde yangın çıktığı anlaşılacaktır.

• Konut bloklarında, mutfaklarda interaktif adresli ısı artış dedektörü, daire koridorlarında ve asansör hollerinde interaktif adresli duman dedektörü, kazan dairelerinde gaz algılama ve ihbar dedektörü kullanılmıştır.

• Blokların altındaki (toplam 3 bodrum kat) otopark alanları zone adresleme modülü ile Güvenlik Merkezine tesis edilecek panele bağlanacaktır. Yeterli miktarda adresleme modülü ile konvansiyonel duman dedektörü kullanılacaktır. Ayrıca sprinkler sistemi ile yangın söndürme planlanacaktır.

• Mayadrom Sport Center ve T Blok (Ofis, alış-veriş) bölümleri için ayrı interaktif adresli ihbar dedektörleri ve yangın ihbar (kır-bas) butonları ile Sirenler tesis edilecek ve bu dedektörler bağlı olduğu ilgili bina güvenlik merkezleri yanında, site güvenlik merkezi ile irtibatlandırılacaktır. (ABN-AMRO Bank, Home-Centre, Sport Center Güvenlik merkezleri).

• Güzellik Merkezinde tavan ve duvar tipi sprinkler sistemi planlanacaktır. Ayrıca konvonsiyonel duman detektörü, buton ve siren vasıtasıyla yangın algılama ve ihbarı sağlanıp, site merkezi ana panelinden izlenebilecektir.

• Bütün yapılar ıslak tip yangın dolabı ve sprinkler sistemi ile korunmaktadır. Sprinkler sisteminin devreye girmesi durumunda, izlenebilmesi amacıyla, uyarı sistemi destek sistem olarak planlanmıştır. (Konut Bloklarında, Mayadrom Sport Center`da ve T Blok Katlarında, Güzellik Merkezinde uygun noktalarda ıslak tip yangın dolapları ile yangın söndürme sistemi planlanmıştır)

• T Blok Banka katlarında, bankaca öngörülen yangın ihbar sistemi planlanmıştır. Home Center katlarmda sprinkler sistemi planlanmıştır.

• Yangın îhbar Sistemi hertürlü otomasyon entagrasyonuna yönelik olup, izleme ve kontrol isteklerine sistem cevap vermektedir. Herhangi bir yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla gerektiğinde havalandırma sistemine müdahale sağlanabilecektir.

• Yangın ihbarı alındığında, yangın anında çalışması gereken `emergency jeneratör` devrede olacak ve yangına dayanaklı kablo vasıtasıyla yangın anında çalışması gereken merdiven basınçlandırma fanları, otopark exhaustları ve diğer emergecy ekipmanlara enerji verilebilecektir.

• Yangında ÜPS ve akü ile çalışacak sistemler: Otopark girişi bariyer ve kapıları, yangın kaçış emergency kapı ikaz lambaları, otopark emergency aydınlatmaları, merkezi kontrol paneli, duman tahliye sistemlerinin bir kısmı (Sport Center vb.)

• Elektrik kesintisi veya elektrik pompasının yeterli olmaması durumlannda, sprink sistemlerinin de yer aldığı yangın söndürme sistemim besleyen dizel yangın pompası otomatik olarak devreye girecektir.

• Yangın anında Yangın Kaçış Merdivenleri Emergency Basınçlandırma Fanları ile basınçlandırılacaktır.

• Asansör bölmeleri Yangın Tutucu özellikteki seperatörlerle bölünmüştür.

• Tesisat şaftları kapatma duvarları yangına dayanaklı malzemeden planlanacaktır.

• Yangın Söndürme Sistemi suyu. Konut Bloklarında yer alan 2x 500 Tonluk Ana Depodan sağlanacaktır. Birinci deponun ilk 250 m3 lük bölümü asgari yangın suyu rezervi olarak planlanmış bulunmaktadır. İkinci 250 m3`lük bölüm ham su deposu olarak kullanılacaktır. Şişleme verilecek kullanma suyu kapasitesi, tortu arındırılmış su bulunduran ikinci 500 ton`luk depodan saağlanacaktır. Yangın anında, yangın suyu kapasitesi ikinci deponun da dolu olması halinde 1000 Ton`a ulaşacak şekilde planlanmaktadır. Depoların tam dolu olmaması durumunda her an asgari 500 Ton su, yangın söndürme suyu olarak rezervde bulundurulacaktır. Ayrıca T Blokta bulunan iki adet (2 x 100 ton) toplam 200 ton kapasiteli depolar ABN-AMRO Bank ve Home-Centre kullanma suyu ihtiyaçları için tahsis edilmiştir.

• Yangın Söndürme Araçları için, bütün bloklara ulaşım imkanı site içi itfaiye yolu ile sağlanacaktır. Site içinde yangın aracı ulaşımının kısıtlı olduğu M-N-0 Bloklar ile Villalar arasındaki bölgedeki mevcut kruanglez boşluklarında yangın tesisatı borulaması ve yangın hydrantları planlanmıştır. Ayrıca itfaiye aracının yangın durumunda besleme yapmasını saplayacak duvar tipi itfaiye ağızları (wall-post hiydrantlar) L Blok Konut otopark girişi tarafına, A-F blok arasına, B-C bloklar arası Arnavutköy caddesi tarafı, D-C Bloklar ve E-D Bloklar arası Arnavutköy Caddesi tarafinda yer almakta olup, sözkonusu hydrantlar ana su deposundan beslenmektedir.

4 GÜVENLİK SİSTEMİ

4. 1) GÜVENLİK MERKEZİ

Sitenin C ve D Blokları arasında, Arnavutköy Caddesi yönünde. Konuk yaya girişleri için planlanmış. Mimari özellikli bir Giriş Yapısıdır. Paslanmaz Çelik + Lamine Cam sistemlerinden tasarlanmış Site ana giriş yaya köprüsü, süs havuzunun üzerinde yer almaktadır. Süs havuzunun sirkülasyon vb. teçhizat ve pompaları -l Bodrum katı mahallinde yer almaktadır.

Site Güvenlik merkezi ve ana resepsiyon/danışma bu yapı içerisinde yer almaktadır. Ana resepsiyon bankosu ve blok yönlendirmeleri (bloklar, spor merkezi, güzellik merkezi, Mayadrom Etiler vb. yönlendirmeler ) Atrium olarak tanımlanan cam yapı içerisinde yer alırken, güvenlik merkezi giriş yapısının giriş istikametine göre sol tarafındaki D Blok bağlantısı içerisinde yer almaktadır. Konuk otoparklarından (-2 ve -l otopark katlarından) Konutlara ziyaret amacıyla giriş yapacak konukların, zorunlu olarak uğramak durumunda kalacakları merkez burasıdır. Ayrıca, Arnavutköy caddesinden Siteye yaya olarak giriş yapacak konukların giriş yapacağı yer de burasıdır. Burada güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra, misafirliği onaylanan konuklar, Residanslara plaza kotundan kontrollü olarak giriş yapabileceklerdir. Ayrıca, giriş yapısının sağında C Blok içerisinde yer alan asansör -l ve -2 otopark katlarına ulaşım imkanı vermektedir. Aynı bölümden, merdivenle Güzellik Merkezine ve daha sonra da -l otopark katma ulaşım sözkonusudur.

Otoparklardan Mayadrom Etiler`e Giriş:

1. ve 2. bodrum otopark katlarından Mayadrom Etiler alış veriş merkezi girişine foto-serii kapı ile giriş yapma imkanı vardır. Girişlere güvenlik tumikesi, arzu edilirse ilgili işletme tarafindan koyulacaktır.

Ana Kontrol Merkezi:


Sitenin tüm güvenlik bilgileri Atrium güvenlik merkezinde ( Atrium yapısının eklentisi durumunda olan ve giriş istikametine göre sol tarafta yer alan D Blok mahalinde) toplanmaktadır. Yangın algılama ve alarm sistem paneli, asansör alarm paneli, tüm kazan daireleri arıza izleme paneli , çevre aydınlatma güç ve kumanda paneli, kapalı devre TV sistemi (CCTV) pilot ve ekran bölücü monitörler (iki adet) bu merkezde yer alacaktır. Ayrıca site yönetimi bilgi alma sekretaryası ve güvenlik süpervizör masaları aynı merkezde bulunacaktır. Sekretarya`ya normal telefon hattı ile ulaşılırken, güvenlik merkezi blok danışma görevlileri ve teknik bakım ekibi arasında ortalama 30 hatlık dahili telefon tesis edilecektir. Ayrıca kritik noktalara telsiz bağlantısı yapılacaktır.

Atrium girişine mobil dedektör (metal arama-x-ray dedektörleri) ayrıca. Site Yönetimince tesis edilebilecektir.

Konut Blokları:

Konut bloklarının plaza katındaki ana giriş lobilerinde danışma/güvenlik görevlisi. Site Yönetimine bağlı olarak görev yapabilecektir. Konut bloklarına otopark katlarından geçiş M,N,0,L,G,HJ,K,B,C,D,E,K Bloklar için -3 katındaki lobi girişinden, A ve F Blokları için ise -2 otopark kalından master key`le olacaktır. ~1,-2,-3, otopark katlarından blok merdivenlerine acil kaçışı sağlayan ve üzerlerinde `acil çıkış` ibaresi bulunan kapılar dışındaki bütün kapılar blok ve site yönetimince kilitli tutulacaktır. Bu kapıların bir kısmı blok çekirdeklerinde yer alan `Teknik Oda` olarak adlandırılan mekanik ve elektrik tesisat mahallerine giriş için planlanmış olup, sadece görevli personelce kullanılabilecektir.

Bunun dışında Spor Merkezi ana giriş ve otopark girişlerine, Home Center`a ana giriş ve otopark girişlerine , Atrium Yapısının ana girişine güvenlik tumukesi ilgili Yönetimlerce konulabilecektir. Aynı şekilde işletmeci firma dilerse, Güzellik Merkezine otoparklardan yapılacak girişe, güvenlik detektörü koyabilecektir.

(Bakınız Ekli Plaza Kotu Sirkilasyon Krokisi)

4 2.) KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ (CCTV)

i.) Site Güvenlik Merkezinden Monitör edilecek kameralar:

-Site içerisinde bulunan -l ve-2 otopark katlarının ana girişleri,

-Yangın yolu itfaiye Aracı girişine (A ve F Bloklar arasındaki Giriş) A-F hattını tarayacak,

-F ile L Blok arasındaki yaya girişi ve Spor Merkezi Girişini tarayacak,

-T Blok ile E Blok arasında Plaza kotunda yangın kaçış merdivenine

-0-M-N Bloklar arka bahçesinde yer alan Villalar Misafir Girişine

-C ve D Bloklar arasında bulunan Atrium (Güvenlik Merkezi) girişini tarayacak; toplam 7 adet kameralar koyulacaktır.

ii) Mavadrom Etiler Güvenik Merkezinden monitör edilecek kameralar

-Home Centerin Tamburi Efendi sokaktan olan ana girişi dış alanına ve iç lobiye (2 adet),

-Bodrum otopark katlarından (-l ve -2) Home Center katlarına Girişlere,

-Sitenin Plaza kotundan Home Center`a girişe

-Katlarda l`er adet uygun köşelere,

-Elektronik Center bölümünde l adet,

-Çatı Işıklığının bulunduğu terasa ( sadece ışıklık alanı tarayacak),

yerleştirilecek kameralar (toplam 11 adet ), zemin katta yer alan alış-veriş merkezi yönetim

odasında yer alacak merkezden monitör edilecektir.


T Blok Girişine konulacak CCTV Kamera : Banka tarafından kendi Güvenlik Sistemlerine Entegre edilecek ve monitor edilecektir

4. 3) MASTER KEY ve YANGIN KAÇIŞLARI

Konut bloklarında yabancıların girişlerini engellemek için, otopark alanlarından bloklara geçiş kapılanna master key`le giriş yapılacaktır. Bodrum kat Lobi girişleri M,N,0,L,G,H,I,K,B,C,D,E blokları için -3 otopark kalında, A ve F Blokları için ise -2 otopark katında yer almaktadır. Spor Merkezi yanındaki F-L Bloklar arasından yapılan yaya giriş kapışı site yönetimince kilitli tutulabilecektir. Kapı kontrolunu güvenlik elemanı sağlayacabileceği gibi, site sakinleri anahtarla sözkonusu kapıyı açabilecektir.

Yangın Kaçış Kapıları:

îki türlü yangın kaçış kapışı planlanmıştır;


Birinci grup yangın kapıları, şartnamesine uygun nitelikte yapimış çelik yangın kapılarıdır. îki taraftan açılabilen kollu kapılar olup, ihbar vermeden açılabilecektir. Bunlar bütün daire kat hollerinden merdiven çekirdeklerine kaçışlarda, merdiven çekirdeklerinden teraslara çıkışta yer alacaktır.

Güzellik Merkezinden C Blok sığınağına kaçış kapışı da aynı şekilde planlanmıştır.


İkinci grup yangın kapıları, şartnamesine uygun nitelikte yapılmış çelik yangın kapıları olmakla birlikte, açılması durumunda yangın kaçışı ihbar paneline ihbar sinyali gönderecek, böylece güvenlik görevlilerinin takibini başlatacak, ayrıca sesli-ışıklı ihbar veren, manyetik kontaklı ve mühürlenmiş kapılar olacaktır. Bu kapılar;


i.)Mayadrom Sport Center düzeni:

Spor Merkezinden M,N,0 Blok yangın merdivenlerine, otopark katlarına, L-M Blok arka bahçesine, çok amaçlı salondan -2 otopark girişine ve Maya Sculpture`dan sığınaklara, kaçışlar yer almaktadır. Bu kapıların izleme paneli Mayadrom Sport Center resepsiyon bankosunda yer almaktadır.


ii.)Residences, l, 2 ve 3. Bodrum otopark katlarından, her katta asgari 6 adet site plaza katma kaçışı sağlayan acil kaçış kapışı öngörülmüştür. Bu kapılar ;

3. bodrum otopark katında yer alan acil kaçışlar: B,C,D,E,G,K,M,N blok çekirdeklerinde

yer almaktadır.

2. bodrum otopark katında yer alan acil kaçışlar : Ticari otopark bölümünde

B,C,D,E,G,K blok çekirdeklerine. Konut otopark bölümünde ise A ve H Blok çekirdeklerinde

yer almaktadır.

l. bodrum otopark katında yer alan acil kaçışlar: B,C,D,E,G ve K Blok çekirdeklerinde

yer almaktadır.

( Bakınız ekli Otopark yangın kaçış diizeni-krokisi)

iii.)E-T blok arasında yer alan ve Arnavut köy caddesine kaçış imkanı veren dış kapıda da istenilmesi aynı sistem tesis edilebilecektir.

Bu kapılar otomasyon merkezinde bulunan Kontrol ve İhbar Panelinden (Mayadrom Sport Centerda ise kendi resepsiyon panelinden) alınacak bir sinyal sonrası güvenlik görevlilerince izlenecektir. Bu kapılara yangın tehlikesi dışında açılmasımn yasak ve tehlikeli olacağma dair uyarılar asılacak ve kapılar mühürlenecektir.

iv.)T Blok Banka ve alış-veriş katlarından merdiven çekirdeklerine panik barla kumanda edilen yangın kaçış kapıları mevcut olup, bu kapıların izleme panelleri Banka ve Alış-Veriş Merkezi birimlerince kontrol altında tutulabilecektir.

5 ) OTOMATİK BARÎYER SİSTEMİ- KAPALI OTOPARK DÜZENİ

Konut otopark alanlarına giriş kapıları çift yönlü açılır-kapanır kapı şeklinde olacaktır. Otopark kapı kontrolü uzaktan kumanda cihazları ile kontrol edilecektir. 3.bodrum kat ile 2, Kat arasında bağlantı rampası planlanmıştır. 3. Bodrum katta 509 otopark kapasitesi, 2. Bodrum katta 79 otopark kapasitesi konutlara tahsis edilmiştir. A ve F blokların otoparktan 2.bodrum katında, diğer blokların otoparktan ise 3. Bodrum katında yer almaktadır.

T Blok Banka otopark girişi l. Bodrum kattan. Ticari otopark kullanıcıları ise Girişleri l. ve 2. Bodrum katlarından yapacaklardır. 2.Bodrum katta ticari otopark kapasitesi 334` tür. l.Bodrum katta Banka yönetimine 75 otopark alanı tahsis edilmiştir. Geriye kalan 322 otopark kapasitesi ticari otopark olarak değerlendirilecektir. Konut otoparklarında otopark çizgileri yanında, Blok ve daire numaraları yer alırken, ticari otoparkta sadece çizgiler ve park adaları harflerle zonlanacaktır.

Girişler kollu bariyer sistemi ile kontrol edilecektir. Her iki katta iki şerit kapasiteli giriş ve çıkış bariyeri yer almaktadır.Her katta kredi kartı okutmayla ve pass kartla (Banka ve süreli abonmanlar için) girişe imkan verecek aynı zamanda buton basma karşılığı bilet verecek bariyer açma sağlayacak, `Giriş Okuma Cihazları` yer alacaktır. MSC üyelerinin smart kartla girişme imkan verecek sistem ayrıca planlanmaktadır. Çıkışta kredi kartı ile çıkışa imkan verecek Bariyer Kontrol Cihazı aynı zamanda bilet okutmayla ve pass kartla açılabilecektir. l. ve 2. Bodrum katların biribirine merdivenle bağlandığı bölgede bir adet manuel para ödeme istasyonu yer alacaktır.

Ticari park için saat sınırlaması ve ücretlendirme uygulamağı yapılabilecektir. T blok Banka çalışanlanna tahsis edilen 75 kapasitelik otoparkın kullanıcıları l. Bodrum kalından pass kartları ile ana bariyerden geçiş yapacaklardır. Aynı pass kartla Banka bariyerine kumanda edilecektir. Banka çıkış bariyerini pass kartı ile terkeden kullanıcılar 10 dakika içerisinde l. Kat ana çıkış bariyerinden çıkış yapmak zorundadırlar. Aksi halde ücretli çıkış yapma şartlarına tabi olurlar. Her kat girişinde doluluk/boşluk göstergesi yer alacaktır. Giriş yapan araçların park süresi dilimlerine göre ücretlendirmesi software paketi ile çözümlenecektir. Giriş yapan araçların, 10 dakikadan az bir süre içinde otoparkı terketmesi durumunda ücrete tabi tutulmayacaktır.

Giriş ve çıkış kayıtlan, muhasebe bilgileri günlük, haftalık ve aylık bazda sistemden alınacaktır.

Vale Parking organizasyonu Otopark îşletmesi tarafından planlanmakla birlikte giriş ve çıkışlar kurulan ücretli sisteme bağlı olacaktır. Teknik bir anza durumunda Güvenlik Elemanlarının kontrolünde fişli giriş yapılacaktır. Maunel ödeme istasyonunda ödeme yapılarak çıkış yapılabilecektir.

Otoparklar yeterli düzeyde aydınlatılacak ve taze hava fanları ile havalandırılacaktır. Karbonmonoksit ve benzer zehirli gazların atılması için otomatik devreye giren exhaust sistemi planlanmıştır. Aydınlatma sistemi iki ayrı mod kapsamında çalışacaktır. Birinci mod kapsamında minimal düzeyde aydınlatma sürekli olacak şekilde planlanırken, hareket sensörlü grup otopark adalarında harekete bağlı olarak devreye girecek şekilde planlanmıştır.

Yıkama platformları, 2. Bodrum katta konut araçları, l. Bodrum katta ticari otopark araçları için A Blok bölgesinde tesis edilmiştir.


6 ) GÖRÜNTÜLÜ KAPI MONİTÖRLERİ VE SİTE İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ


Blok ana giriş kapıları ile daireler arasında, görüntülü kapı zili ve konuşma sistemi (Görüntülü- yönlendirmeli- kapı telefonu) tesis edilmiştir. Daire içinden dışkapı önündeki kişinin gömmüşü elde edilerek, konuşulabilecek ve ana giriş kapışı otomatik olarak açılabilecektir. Dairelerden aynı zamanda blok lobi girişlerindeki danışma görevlisine mevcut inter-com sistemi ile ulaşılıp görüşme yapılabilecektir.

Ayrıca, konut otopark alanlarından bloklara girişlerde dairelerle görüntüsüz telefon ve zil hattı tesis edilecek, haberleşmeye bağlı olarak dairelerden kumanda ile otopark katı blok lobi girişleri açılabilecektir.

Tüm blokların, plaza katındaki lobi girişlerinde yer alan güvenlik masaları kendi aralarında ve Güvenlik Merkezi ile dahili haberleşme yapabilecektir.


7. ) ALARM SÎSTEMİ-ACÎL DURUM PLAN VE TAHLİYE KROKİLERİ

ALARM SİSTEMİ:

Kapalı otopark alanlarında doğabilecek bir problemi (yangın başlangıcı, hırsızlık, saldırı, sağlık sorunu vb.) anında güvenlik merkezine bildirmek amacıyla otopark alanlarında panik butonlar tesis edilecektir. Tehlike anında bu butonlardan güvenlik merkezi uyarılarak, bölgeye müdahale imkanı sağlanacaktır. Ayrıca, otopark girişler ile güvenlik merkezi arasında diyafon sistemi veya dahili haberleşme telefon hattı tesis edilerek acil durumlarda doğrudan görüşme olanağı sağlanacaktır. Ayrıca, yangın durumunda otoparklardan blok çekirdeklerine kaçışa imkan veren yangın acil kapılarının açılması durumunda, binaların emniyetini güvence altına almak amacıyla, kapıların açılması durumunda, otomasyon merkezindeki ihbar mekanizması devreye girecek, ayrıca amaç dışı kullanımlarda, caydırıcı olmasım sağlamak amacıyla kapıların açılması durumunda kapı üzerinde yer alan siren ve ışıldak devreye girecektir.

ACİL DURUM PLANLARI (YANGIN VE DEPREM)-DEPREM ALGILAMA CİHAZLARI:
Acil Durum (Deprem, Yangın vb.) Tahliye Özet Planları ve Krokileri, Blok Otopark girişlerinde. Otopark alanlarının kolaylıkla görülebilecek yerlerinde muhafaza edilecektir. Acil Durum Planına uygun yönlendirme işaretleri, kaçış koridorlarını ve sığınakları gösterecektir.

Bununla ilgili manuel hazırlanmakta olup, sistemin gerektirdiği tahliye planları, kaçış koridorları kolaylıkla görülebilecek yerlerda krokiler halinde ve kolay anlaşılır bilgilerle (Türkçe ve ingilizce) ilan edilecektir. Standartlara uygun işaretlemeler, yönlendirmeler yapılacaktır. Bu manuelin gerekleri doğrultusunda Site Acil Durum Komitesi oluşturulacaktır.

(Ayrıntılı bilgi için Maya Residences Acil Durum Planına bakiniz)

Doğal gaz girişini kesen,enerji hatlarını kapatan ,Sesli uyarı yapan Sismik kontrol Cihazlarının uygun yerlere yerleştirilmesi için gerekli planlama yapılacaktır.

8) SİTE İÇİ BİLGİLENDİRME TELEVİZYON KANALI


Sitede tüm daireler gerekli görülecek diğer bölümlere TV kablo tesisatı planlanmaktadır.Yapılan tesisat kablolu yayın bağlantılarına uygun olarak projenlendirilecektir. May-Tur işletim gurubunca (Site Yönetimi) VTR sistemi vasıtasıyla site içi bilgilendirme ,Mayadrom ,Spor center etkinlikleri ,Site yönetimi kararları ,Mayadrom Shopping Center etkinlikleri vb.faaliyetler söz konusu yayınla sağlanacaktır.CCTV siteminden alınan görüntülerin aynı hatta başka bir kanaldan izlenmesi ile ilgili fizibilite en kısa sürede tetkik edilerek,gerekli kararlar alınacaktır.


9 ) ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN SİSTEMİ


9. l.)KUVVETLİ AKIM ve JENERATÖRLER

Elektrik enerjisi gereksinimlerim karşılamak amacıyla tesis edilecek Enerji Merkezi (Orta Gerilim Salt sistemi, 34.5 kV Transformatör vb. cihazlar) K Blok arkasmda yer almaktadır. Isı ve duman dedektörleri vasıtasıyla yangın ihbar sistemi bu merkez için planlanmıştır. Bu merkezin yakmında 2. Bodrum otopark girişinin sağında, T Blok girişnde ayrıca elektrik kesintilerinde devreye girecek 1/1 besleme olarak, trafo gücüne eşit güçte Diesel Elektrojen Grupları (Jeneratör) yer alacaktır. Böylece %100 yedekleme sağlanacaktır. Jeneratör mahhallerinde ısı ve duman dedektörleri ile yangın ihbar sistemi planlanmaktadır.

Kuru tip yangın söndürme sistemleri

Jeneratör kapasite ve tahsisleri şu şekildedir.

-3 adet 1600 KVA Jeneratör Konut Blokları ve Konut Otoparkları

-l adet 650 KVA Jeneratör Spor Center (Sculpture dahil) + Güzellik Merkezi

-l adet 800 KVA Jeneratör Mayadrom Etiler Alışveriş Merkezi ve Elektronik Merkezi

-l adet 400 KVA Jeneratör Çevre Aydınlatma + Ticari Otoparklar

-l adet 800 KVA Jeneratör ABN-AMRO Bank

Blok elektrik ana dağıtım panolannda, daire çıkışlannda 300 nnA limitli kaçak akım koruma rölesi konularak yangma karşı koruma öngörülmüştür. Ayrıca, daire elektrik dağıtım panolarının giriş şalteri önüne 30 mA limitli kaçak akım koruma rölesi konularak insanların elektrik kaçaklanndan zarar görmelerine karşı koruma sağlanacaktır.

9.2.)ZAYIF AKIM (Guvenlik-Otomasyon)

- Görüntülü telefon sistemi her daire için planlanacak, ayrıca konut otopark girişlerinde gömmüşüz telefon/zil sistemi ile haberleşme/kapı açma imkanı sağlanacaktır.

- Otoparklardan bloklara girişlerde master key uygulaması öngörülerek yabancıların bloklara kontrolsuz geçişleri önlenecektir.

- Otopark ana girişleri, T Blok Banka Ana Girişi ve Home Center Girişi, Plaza kotundan Siteye girişlere (Bakımz Madde 4.2) CCTV kameraları yerleştirilecek ve Güvenlik merkezinden monitör edilecektir.

- Tüm kazan daireleri, bloklarda ve otoparklarda havalandırma ve egzost fanlarının çalışma ve arıza pozisyonları güvenlik merkezinden izlenebilecektir.

9 3)PARATONER TESİSATI

Site içerisinde yıldırım vb. elektriklenmeyi topraklamak amacıyla insan sağlığı açısından gerekli önlemlerin alındığı donanıma sahip radyo-aktif paratoner sistemi planlanmıştır.


10) ASANSÖRLER


L blok dışındaki bütün bloklarda insan ve eşya taşınması amacıyla 630 ve l 000 Kg. Taşıma kapasiteli Mitsubishi marka iki adet asansör tesis edilmiştir. (L Blokta bir adet l 000 kg. Kapasiteli hidrolik asansör mevcuttur)

M,N.O Blok yolcu ve yük asansörlerinin 3.bodrum, 2.bodrum, l. Bodrum, Z. kat, l.kat ve 2. Katlarda durakları bulunmaktadır.(Toplam 6 durak)

L Blok yolcu asansörünün 3.bodrum, Z.kat, l. Kat ve 2. Katlarda durağı bulunmaktadır. (Toplam 4 durak)

F. A Blok yolcu asansörlerinin 2.bodrum, Z.kat, l.-2.-3.-4.-5.-6. Katlarda durakları bulunmaktadır. (Toplam 8 durak)

F, A Blok yük asansörleri, yolcu asansörü duraklanna ilave olarak 3. Bodrum kalında da durağa sahiptirler. (Toplam 9 durak)

G,HJ,K.B.C,D.E Blok yolcu ve yük asansörlerinin 3. Bodrum, Z.kat, 1.-2.-3.-4.-5.-6 . katlarda durağa sahiptirler. (Toplam 8 adet)

T Blok Ofis katlannda 3 adet Banka bölümlerinde, bir adet alış veriş merkezi katlarına servis verecek asansör mevcuttur. Alışveriş merkezi katlannda hizmet verecek ayrıca 4 çift yürüyen merdiven bulunmaktadır

T Blokta, P28 Nolu Yolcu asansörünün l. Bodrum, 2.-3.-4.-5. Katlarda durağı bulunur iken (Toplam 5 durak); P 29 Nolu Yolcu asansörü, yukarıda belirtilen katlara ilave olarak 6.inci katta da durağa sahiptir.

T Blokta P 30 Nolu yük asansörünün 2.bodrum, 2.-3.-4.5.inci katlarda durağı bulunmaktadır.

T Blok alış-veriş merkezinde yer alan P32 Nolu yolcu asansörünün, 2. Bodrum, l.Bodrum, Zemin ve l .katlarda durağı bulunmaktadır. (Toplam 4 adet)

Ayrıca Güzellik Merkezi kat holü ile Atrium Giriş Yapısının C Blok tarafında kalan holünde yer alan P31 Nolu hidrolik asansörünün, 2. Bodrum otopark bölgesinde, l.bodrum otopark bölgesinde ve Zemin katlarda durağı bulunmaktadır, (toplam 3 adet)

Spor Center mahallinde, 3.bodrum, 2.bodrum ve l. Bodrum arasında servis yapan bir adet hidrolik asansörler bulunmaktadır.

Asansör bölmeleri yangına dayanaklı malzeme ile inşa edilmiştir. Asansörlerde havalandırma sağlanmıştır. Makine Dairel erinde işletme ve bakım talimatnamesi bulundurulacaktır.

Yangın ve benzer tehlike durumlannda, konut bloklarına ait asansörlerin, zemin katta bulunan cam koruma içinde yer alan özel yangın switchine cam kırılarak ulaşılarak ve asaansörler bu switch yardımı ile Plaza katma getirilerek, kapılarım otomatik olarak açacak ve sadece itfaiye ve kurtarma yetkilisinin inisiyatifînde kullanılabilecektir.

11 ) SIĞINAKLAR-DEPOLAR-ÇÖP İSTASYONU


Residence da yer alan bütün konutların depo yerleri bodrum katlarında sığınak mahallerinde tahsis edilmiştir. M,N,L,0 Bloklara ait depolar -3 bina çekirdeklerinde, A ve F Blok depoları l.bodrum kat bina çekirdeklerinde, G,H,I,K,B,C, D ve E Blok depoları 2. ve 3. Bodrum katlarında yer almaktadır. Bu depolarda, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, biyolojik bozuşmaya elverişli, zehirli vb. tehlikeli madde bulundurulması yasaktır.

Depo yerleri dışında, B ve C Blokların Plaza kotu seviyesindeki yan bodrum kat, A Blok altında l. Bodrum katındaki bölge sığınak yeri olarak tahsis edilmiştir.

Bütün blok çekirdeklerinin -3 bodrum kalında `Geçici Çöp Bekletme Odaları` bulunmaktadır.

Dairelere ait çöpler söz konusu `Geçici çöp odaları`na taşınacaktır. 3.Bodrum kat çekirdeklerinden tekerlekli çöp kovaları rampa vasıtasıyla ile 2. Kata çıkarılacak Site yönetimince planlanacak kilit sistemi ile açılabilen kapıdan ticari otopark alanından, 2.

Bodrum katın ana girişinin sağ tarafında yer alan `Soğutulmuş Merkezi Çöp İstasyonu`nunda toplatılacaktır. Çöp istasyonunda ısı ve duman dedektörleri vasıtasıyla yangın ihbar sistemi planlanmıştır. Belediye servisince çöp boşaltma işlemi buradan yapılacaktır.

12.) ETİKETLEME-İŞLETME-BAKIM TALİMATNAMELERİ ve GENEL İKAZLAR


Asansörler, kazan sistemleri, soğutma, havalandırma, pompalar, yüzme ve süs havuzu sirkülasyon sistemleri, yangın sprinkler ve diğer söndürme sistemleri, elektrik panoları gibi her türlü makine ve teçhizatların yer aldığı sistemlerin teknik ve garanti şartlarına uygun işletim talimatnamesi, etiketlendirme, bakım talimatnamesi özet metin olarak hazırlanacak ve ilgili mekanlara, atmosfer koşullarından etkilenmeyecek cam çerçeve içerisinde asılacaktır.

Ayrıca itfaiye yolu köprüsünün havalandırma mazgalları, drenaj sistemi, peyzaj alanlarındaki toprak derinliğim gösterir bilgi levhaları hazırlanıp uygun yerlere monte edilecektir. Yalıtımın zarar görmesini önleyecek özet uyarı levhaları da ayrıca hazırlanır ve ilgili yerlere koyulur.

13.) DAİRE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK DOKÜMANLAR


• Acil Durum Planları ve Krokiler

• Sistem Senaryosunun ilgili özet bölümleri

• Site girişini, blokları, otomasyon merkezim, oto yıkama yerini, depoları, mekanik odaları, çöp odalarını, sığınakları .otoparklardan kaçışları gösteren kat krokileri

• Master Keyler

• Kumandalar (Otopark adedine göre, maksimum 2 `şer adet)

• Deprem Raporu

• Yangın-îtfaiye Raporu

• Beyaz Eşya Garanti Belgeleri

• Problem durumunda aranılacak numara ve kişiler

Sıva elektrik ve mekanik tesisatın zarar görmemesi için daire daire bilgilendirme özet planı

• Kat irtifaklı veya kat mülkiyetine dönmüş Tapu belgesi

• Örnek Emlak Beyanamesi(Arsa veya bina)

• Örnek Çevre Temizlik Beyannamesi

• Alım harcı makbuzunun fotokopisi (aslı tapu müdürlüğünde kalmaktadır)

• Bağımsız bölüme ait fatura

• 2.Nolu beyanname ile vergi daresine ödenen îskan harcı makbuzu,

14 )YÖNETİM VE YÖNETİCİLERE VERİLECEK DOKÜMANLAR

• Sistem senaryolannın ilgili bölümleri

• Site girişini, blokları, otomasyon merkezini, oto yıkama yerini, depoları, mekanik odaları, çöp odalarını, sığınakları otoparklardan kaçışları gösteren kat krokileri

• Tüm tesisat ve ekipman (mekanik-elektrik) proje ve kullanım kılavuzları

• Tüm tesisat ve ekipman garanti belgeleri, üretici firma şartnameleri, garanti ve ilk yıl bakım şartları

• Yönetim Planı ve Organizasyon Seması

• Ağaçlandırma için Site Vaziyet Planı ve toprak yüksekliklerini gösterir şema

• Ana Vaziyet Planı

• Blok asansörleri işletme ruhsatı

• Deprem Raporu


• Mimari ruhsat projesi
Okunma Sayısı: 1406   |   Güncelleme Tarihi: 14.05.2018    Sayfayı YazdırTüm hakları saklıdır © 2018
web.tasarim.namikerdemkaya.com