Yaşam - Otomasyon - Sistem

MAYA ETİLER RESIDENCES OTOMASYON/GÜVENLİK/TESİSAT ve SİSTEM SENARYOLARI RAPORU

İçindekiler

1. Yapı Grupları

2. Mekanik Sistemler

3. Yangın Algılama / İhbar ve Koruma Sistemleri

4. Güvenlik Sistemi

4.1. Güvenlik Merkezi

4.2. Master Key ve Yangın Kaçıştan

5. Görüntülü Kapı Telefonları ve Site İçi Haberleşme Sistemi

6. Alarm Sistemi-Acil Durum Plan ve Tahliye Krokileri

7. Site İçi Bilgilendirme-Televizyon Kanalı

8.1. Kuvvetli Akım ve Jeneratörler

8.2. Zayıf Akım (Güvenlik/Otomasyon)

8.3. Paratoner Tesisatı

9. Asansörler

10. Sığınaklar-Depolar- Çöp İstasyonu

11. Etiketleme- İşletme-Bakım Talimatnameleri ve Genel İkazlar


1. YAPI GRUPLARI

Kullanım Amacına Göre Yapı Gruplandırması

Konut Blokları (75 000m2)

Villalar (4 adet)

D-gym Etiler Spor Merkezi (yaklaşık 8 500 m2)

Güzellik Merkezi (yaklaşık 400 m2)

T Blok Ofis Katları (Yaklaşık 8000 m2) T Blok Alış Veriş Merkezi (Yaklaşık 8 500 m2

2. MEKANİK SİSTEMLER


Isıtma-Klima-Havalandırma-Sıcak Su

2 . 1) KONUT BLOKLARI:

Isıtma:

Konut Blokları: Konutlarda Demir Döküm Marka Radyatör, Blok Lobilerinde Trane marka

Fan-Coil, Kazan: De-Dietrich Marka Dökme Kazan ve Sıcak Su Bolleri

Enerji Kaynağı :Doğalgaz

Deprem öncesi gaz kesme sensörü

Soğutma:

Trane Marka 2 Borulu Fan-Coil Sistemi

îç üniteler asma tavanlarda yer almakta olup, dış üniteler teras katlarında bulunmaktadır.

Kapasitesine bağlı olarak 4-8 daire bir adet dış üniteden beslenmektedir. 

Elektrik Enerjisi

Islak hacimlerin havalandırması aspirasyon ile sağlanmaktadır.

Kullanma Suyu:

Konut Bloklarında 1000 Tonluk Ana Depodan sağlanacaktır, îki bölümlük bu deponun birinci bölümü çökeltme havuzu olarak kullanılacak olup, birinci deponun ilk 250 m3 lük bölümü asgari yangın suyu rezervi olarak planlanmış bulunmaktadır. İkinci 250 m3`lük bölüm ham su deposu olarak kullanılmaktadır. Sisteme verilecek kullanma suyu kapasitesi, tortu arındırılmış su bulunduran ikinci 500 ton`luk depodan saağlanmaktadır. Tüm mahallerdeki temiz su tesisatları, su deposu mahallindeki hidrofor grubu ile beslenmektedir.

HÎDRAFOR SÎSTEMÎ:

A-B-C-F-G-H Bloklar için 45 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 23 m3/saat kapasitesinde yedek pompa ) ve 91 mSS basınç imkanı sağlayan hidrafor paketi,

I-K-D-E Bloklar için 38 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 19 m3/saat kapasitesinde yedek pompa) ve 88 mSS basınç imkanı sağlayan hidrafor paketi,

L-M-N-0 Bloklar için 27 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 14 m3/saat kapasitesinde yedek pompa) ve 65 mSS basınç imkanı sağlayan hidrafor paketi,

Bahçe Sulaması için 30 m3/saat kapasiteli (ilave olarak 15 m3/saat kapasiteli yedek pompa) ve 80 MSS basınç kapasiteli hidrafor paketi yer almakatadır.

2. 2) OTOPARK ALANLARI

Karbonmonoksit ve benzeri gazların atılmasını sağlayacak algılayıcılar ve buna bağlı çalışacak exhaust sistemi yamnda, taze hava emiş fanları, ilgili blok çekirdeklerine monte edilemektedir.

2. 3) Atrium Yapısı (Site Giriş Yapısı)

Bu mekan kanallı tipte spilit türü heat-pompla şartlandırılacak olup, dış üniteler l. Bodrum katında yer almaktadır.

3 YANGIN ALGILAMA / İHBAR ve KORUMA SİSTEMLERİ :

• Binalarda, yangın algılanması ve ihbar sağlanabilmesi amacıyla tesis edilmiş olan yangın ihbar sistemi interaktif adresli bir sistemdir.

• Konut bloklarında, mutfaklarda interaktif adresli ısı artış dedektörü, daire koridorlarında ve asansör hollerinde interaktif adresli duman dedektörü, kazan dairelerinde gaz algılama ve ihbar dedektörü kullanılmıştır.

• Blokların altındaki (toplam 3 bodrum kat) otopark alanları zone adresleme modülü ile Güvenlik Merkezine tesis edilmiş olan panele bağlanmıştır. Yeterli miktarda adresleme modülü ile konvansiyonel duman dedektörü kullanılmıştır. Ayrıca sprinkler sistemi ile yangın söndürme yapılmıştır.

• Güzellik Merkezinde tavan ve duvar tipi sprinkler sistemi yapılmıştır. Ayrıca konvonsiyonel duman detektörü, buton ve siren vasıtasıyla yangın algılama ve ihbarı sağlanıp, site merkezi ana panelinden izlenmektedir.

• Bütün yapılar ıslak tip yangın dolabı ve sprinkler sistemi ile korunmaktadır. 

• Yangın îhbar Sistemi hertürlü otomasyon entagrasyonuna yönelik olup, izleme ve kontrol isteklerine sistem cevap vermektedir. Herhangi bir yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla gerektiğinde havalandırma sistemine müdahale sağlanabilmektedir.

• Yangın ihbarı alındığında, yangın anında çalışması gereken `emergency jeneratör` devrede olacak ve yangına dayanaklı kablo vasıtasıyla yangın anında çalışması gereken merdiven basınçlandırma fanları, otopark exhaustları ve diğer emergecy ekipmanlara enerji verilebilmektedir.

• Yangında UPS ve akü ile çalışacak sistemler: Otopark girişi bariyer ve kapıları, yangın kaçış emergency kapı ikaz lambaları, otopark emergency aydınlatmaları, merkezi kontrol paneli, duman tahliye sistemleri

• Elektrik kesintisi veya elektrik pompasının yeterli olmaması durumlannda, sprink sistemlerinin de yer aldığı yangın söndürme sistemim besleyen dizel yangın pompası otomatik olarak devreye giremektedir.

• Yangın anında Yangın Kaçış Merdivenleri Emergency Basınçlandırma Fanları ile basınçlandırılmaktadır.

• Asansör bölmeleri Yangın Tutucu özellikteki seperatörlerle bölünmüştür.

• Tesisat şaftları kapatma duvarları yangına dayanaklı malzemeden yapılmıştır.

• Yangın Söndürme Sistemi suyu. Konut Bloklarında yer alan 2x 500 Tonluk Ana Depodan sağlanacaktır. Birinci deponun ilk 250 m3 lük bölümü asgari yangın suyu rezervi olarak planlanmış bulunmaktadır. İkinci 250 m3`lük bölüm ham su deposu olarak kullanılacaktır. Şişleme verilecek kullanma suyu kapasitesi, tortu arındırılmış su bulunduran ikinci 500 ton`luk depodan saağlanacaktır. Yangın anında, yangın suyu kapasitesi ikinci deponun da dolu olması halinde 1000 Ton`a ulaşacak şekildedir. Depoların tam dolu olmaması durumunda her an asgari 500 Ton su, yangın söndürme suyu olarak rezervde bulundurulmaktadır. 

• Yangın Söndürme Araçları için, bütün bloklara ulaşım imkanı site içi itfaiye yolu ile sağlanacaktır. Site içinde yangın aracı ulaşımının kısıtlı olduğu M-N-0 Bloklar ile Villalar arasındaki bölgedeki mevcut kruanglez boşluklarında yangın tesisatı borulaması ve yangın hydrantları bulunmaktadır.  Ayrıca itfaiye aracının yangın durumunda besleme yapmasını saplayacak duvar tipi itfaiye ağızları (wall-post hiydrantlar) L Blok Konut otopark girişi tarafına, A-F blok arasına, B-C bloklar arası Arnavutköy caddesi tarafı, D-C Bloklar ve E-D Bloklar arası Arnavutköy Caddesi tarafinda yer almakta olup, sözkonusu hydrantlar ana su deposundan beslenmektedir.

4 GÜVENLİK SİSTEMİ

4. 1) GÜVENLİK MERKEZİ

Sitenin C ve D Blokları arasında, Arnavutköy Caddesi yönünde. Konuk yaya girişleri için planlanmış. Mimari özellikli bir Giriş Yapısıdır. Paslanmaz Çelik + Lamine Cam sistemlerinden tasarlanmış Site ana giriş yaya köprüsü, süs havuzunun üzerinde yer almaktadır. Süs havuzunun sirkülasyon vb. teçhizat ve pompaları -l Bodrum katı mahallinde yer almaktadır.

Ana Kontrol Merkezi:

Sitenin tüm güvenlik bilgileri Atrium güvenlik merkezinde ( Atrium yapısının eklentisi durumunda olan ve giriş istikametine göre sol tarafta yer alan D Blok mahalinde) toplanmaktadır. Yangın algılama ve alarm sistem paneli, asansör alarm paneli, tüm kazan daireleri arıza izleme paneli , çevre aydınlatma güç ve kumanda paneli, kapalı devre TV sistemi (CCTV)  ve ekran bölücü monitörler bu merkezde yer alamaktadır. 

Atrium girişine mobil dedektör (metal arama-x-ray dedektörleri) ayrıca. Site Yönetimince tesis edilebilmiştir.

4. 2) MASTER KEY ve YANGIN KAÇIŞLARI

Konut bloklarında yabancıların girişlerini engellemek için, otopark alanlarından bloklara geçiş kapılanna master key`le giriş yapılacaktır. Bodrum kat Lobi girişleri M,N,0,L,G,H,I,K,B,C,D,E blokları için -3 otopark kalında, A ve F Blokları için ise -2 otopark katında yer almaktadır. Spor Merkezi yanındaki F-L Bloklar arasından yapılan yaya giriş kapışı site yönetimince kilitli tutulabilecektir. Kapı kontrolunu güvenlik elemanı sağlayacabileceği gibi, site sakinleri anahtarla sözkonusu kapıyı açabilecektir.

Yangın Kaçış Kapıları:

îki türlü yangın kaçış kapışı planlanmıştır;


Birinci grup yangın kapıları, şartnamesine uygun nitelikte yapılmış çelik yangın kapılarıdır. îki taraftan açılabilen kollu kapılar olup, ihbar vermeden açılabilecektir. Bunlar bütün daire kat hollerinden merdiven çekirdeklerine kaçışlarda, merdiven çekirdeklerinden teraslara çıkışta yer alacaktır.

Güzellik Merkezinden C Blok sığınağına kaçış kapışı da aynı şekilde planlanmıştır.


İkinci grup yangın kapıları, şartnamesine uygun nitelikte yapılmış çelik yangın kapıları olmakla birlikte, açılması durumunda yangın kaçışı ihbar paneline ihbar sinyali göndermekte, böylece güvenlik görevlilerinin takibini başlamakta, ayrıca sesli-ışıklı ihbar veren, manyetik kontaklı kapılardır. 

5 ) GÖRÜNTÜLÜ KAPI MONİTÖRLERİ VE SİTE İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ


Blok ana giriş kapıları ile daireler arasında, görüntülü kapı zili ve konuşma sistemi (Görüntülü- yönlendirmeli- kapı telefonu) tesis edilmiştir. Daire içinden dışkapı önündeki kişinin görünüşü elde edilerek, konuşulabilecek ve ana giriş kapışı otomatik olarak açılabilmektedir.

6. ) ALARM SÎSTEMİ-ACÎL DURUM PLAN VE TAHLİYE KROKİLERİ

ALARM SİSTEMİ:

Kapalı otopark alanlarında doğabilecek bir problemi (yangın başlangıcı, hırsızlık, saldırı, sağlık sorunu vb.) anında güvenlik merkezine bildirmek amacıyla otopark alanlarında panik butonlar tesis edilmiştir. Tehlike anında bu butonlardan güvenlik merkezi uyarılarak, bölgeye müdahale imkanı sağlanmaktadır.  Ayrıca, otopark girişler ile güvenlik merkezi arasında diyafon sistemi veya dahili haberleşme telefon hattı tesis edilmiş acil durumlarda doğrudan görüşme olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca, yangın durumunda otoparklardan blok çekirdeklerine kaçışa imkan veren yangın acil kapılarının açılması durumunda, binaların emniyetini güvence altına almak amacıyla, kapıların açılması durumunda, otomasyon merkezindeki ihbar mekanizması devreye girmekte, ayrıca amaç dışı kullanımlarda, caydırıcı olması sağlamak amacıyla kapıların açılması durumunda kapı üzerinde yer alan siren ve ışıldak devreye girmektedir.

ACİL DURUM PLANLARI (YANGIN VE DEPREM)-DEPREM ALGILAMA CİHAZLARI:

Acil Durum (Deprem, Yangın vb.) Tahliye Özet Planları ve Krokileri, Blok Otopark girişlerinde. Otopark alanlarının kolaylıkla görülebilecek yerlerinde muhafaza edilecektir. Acil Durum Planına uygun yönlendirme işaretleri, kaçış koridorlarını ve sığınakları göstermektedir.

Bununla ilgili manuel hazırlanmakta olup, sistemin gerektirdiği tahliye planları, kaçış koridorları kolaylıkla görülebilecek yerlerda krokiler halinde ve kolay anlaşılır bilgilerle (Türkçe ve ingilizce) ilan edilmiştir.  Standartlara uygun işaretlemeler, yönlendirmeler yapılmıştır. 


7) SİTE İÇİ BİLGİLENDİRME TELEVİZYON KANALI


Sitede tüm daireler gerekli görülecek diğer bölümlere TV kablo tesisatı yapılmıştır.


8. l.)KUVVETLİ AKIM ve JENERATÖRLER

Elektrik enerjisi gereksinimlerim karşılamak amacıyla tesis edilmiş Enerji Merkezi (Orta Gerilim Salt sistemi, 34.5 kV Transformatör vb. cihazlar) K Blok arkasmda yer almaktadır. Isı ve duman dedektörleri vasıtasıyla yangın ihbar sistemi bu merkez için yapılmıştır. Bu merkezin yanında 2. Bodrum otopark girişinin sağında, T Blok girişnde ayrıca elektrik kesintilerinde devreye girecek 1/1 besleme olarak, trafo gücüne eşit güçte Diesel Elektrojen Grupları (Jeneratör) yer almaktadır. Böylece %100 yedekleme sağlanmaktadır.

Kuru tip yangın söndürme sistemleri

Jeneratör kapasite ve tahsisleri şu şekildedir.

-3 adet 1600 KVA Jeneratör Konut Blokları ve Konut Otoparkları

-l adet 650 KVA Jeneratör Spor Merkezi  + Güzellik Merkezi

-2 adet 800 KVA Jeneratör T Blok 

-l adet 400 KVA Jeneratör Çevre Aydınlatma + Ticari Otoparklar


Blok elektrik ana dağıtım panolannda, daire çıkışlannda 300 nnA limitli kaçak akım koruma rölesi konulmuş yangına karşı koruma öngörülmüştür. Ayrıca, daire elektrik dağıtım panolarının giriş şalteri önüne 30 mA limitli kaçak akım koruma rölesi konularak insanların elektrik kaçaklanndan zarar görmelerine karşı koruma sağlanmaştır.

8.2.)ZAYIF AKIM (Guvenlik-Otomasyon)

- Görüntülü telefon sistemi her dairede bulunmaktadır.

- Otoparklardan bloklara girişlerde master key uygulaması öngörülerek yabancıların bloklara kontrolsuz geçişleri önlenmektedir.

- Tüm kazan daireleri, bloklarda ve otoparklarda havalandırma ve egzost fanlarının çalışma ve arıza pozisyonları güvenlik merkezinden izlenmektedir.

8 3)PARATONER TESİSATI

Site içerisinde yıldırım vb. elektriklenmeyi topraklamak amacıyla insan sağlığı açısından gerekli önlemlerin alındığı donanıma sahip radyo-aktif paratoner sistemi yapılmıştır.


9) ASANSÖRLER


L blok dışındaki bütün bloklarda insan ve eşya taşınması amacıyla 630 ve l 000 Kg. Taşıma kapasiteli Mitsubishi marka iki adet asansör tesis edilmiştir. (L Blokta bir adet l 000 kg. Kapasiteli hidrolik asansör mevcuttur)

M,N.O Blok yolcu ve yük asansörlerinin 3.bodrum, 2.bodrum, l. Bodrum, Z. kat, l.kat ve 2. Katlarda durakları bulunmaktadır.(Toplam 6 durak)

L Blok yolcu asansörünün 3.bodrum, Z.kat, l. Kat ve 2. Katlarda durağı bulunmaktadır. (Toplam 4 durak)

F. A Blok yolcu asansörlerinin 2.bodrum, Z.kat, l.-2.-3.-4.-5.-6. Katlarda durakları bulunmaktadır. (Toplam 8 durak)

F, A Blok yük asansörleri, yolcu asansörü duraklanna ilave olarak 3. Bodrum kalında da durağa sahiptirler. (Toplam 9 durak)

G,HJ,K.B.C,D.E Blok yolcu ve yük asansörlerinin 3. Bodrum, Z.kat, 1.-2.-3.-4.-5.-6 . katlarda durağa sahiptirler. (Toplam 8 adet)

T Blok Ofis katlannda 4 adet , asansör mevcuttur. 

T Blokta, P28 Nolu Yolcu asansörünün l. Bodrum, 2.-3.-4.-5. Katlarda durağı bulunur iken (Toplam 5 durak); P 29 Nolu Yolcu asansörü, yukarıda belirtilen katlara ilave olarak 6.inci katta da durağa sahiptir.

T Blokta P 30 Nolu yük asansörünün 2.bodrum, 2.-3.-4.5.inci katlarda durağı bulunmaktadır.

Ayrıca Güzellik Merkezi kat holü ile Atrium Giriş Yapısının C Blok tarafında kalan holünde yer alan P31 Nolu hidrolik asansörünün, 2. Bodrum otopark bölgesinde, l.bodrum otopark bölgesinde ve Zemin katlarda durağı bulunmaktadır, (toplam 3 adet)

Spor Merkezi mahallinde, 3.bodrum, 2.bodrum ve l. Bodrum arasında servis yapan bir adet hidrolik asansörler bulunmaktadır.

Asansör bölmeleri yangına dayanaklı malzeme ile inşa edilmiştir. Asansörlerde havalandırma sağlanmıştır. Makine Dairelerinde işletme ve bakım talimatnamesi bulunmaktadır.

Yangın ve benzer tehlike durumlannda, konut bloklarına ait asansörlerin, zemin katta bulunan cam koruma içinde yer alan özel yangın switchine cam kırılarak ulaşılarak ve asaansörler bu switch yardımı ile Plaza katına getirilerek, kapılarım otomatik olarak açacak ve sadece itfaiye ve kurtarma yetkilisinin inisiyatifînde kullanılabilmektedir.

10 ) SIĞINAKLAR-DEPOLAR-ÇÖP İSTASYONU


Residence da yer alan bütün konutların depo yerleri bodrum katlarında sığınak mahallerinde tahsis edilmiştir. M,N,L,0 Bloklara ait depolar -3 bina çekirdeklerinde, A ve F Blok depoları l.bodrum kat bina çekirdeklerinde, G,H,I,K,B,C, D ve E Blok depoları 2. ve 3. Bodrum katlarında yer almaktadır. Bu depolarda, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, biyolojik bozuşmaya elverişli, zehirli vb. tehlikeli madde bulundurulması yasaktır.

Depo yerleri dışında, B ve C Blokların Plaza kotu seviyesindeki yan bodrum kat, A Blok altında l. Bodrum katındaki bölge sığınak yeri olarak tahsis edilmiştir.

Daire katlarında bulunan çöp kovalarına bırakılan çöpler temizlik personeli vasıtası ile toplanmakta ve tekerlekli araba vasıtası ile bloklardan çıkarılmaktadır. 

2.Bodrum katının ana girişinin sağ tarafında yer alan `Soğutulmuş Merkezi Çöp İstasyonu`nunda toplanan çöpler belediye ekiplerince buradan alınmaktadır.

11.) ETİKETLEME-İŞLETME-BAKIM TALİMATNAMELERİ ve GENEL İKAZLAR


Asansörler, kazan sistemleri, soğutma, havalandırma, pompalar, yüzme ve süs havuzu sirkülasyon sistemleri, yangın sprinkler ve diğer söndürme sistemleri, elektrik panoları gibi her türlü makine ve teçhizatların yer aldığı sistemlerin teknik ve garanti şartlarına uygun işletim talimatnamesi, etiketlendirme, bakım talimatnamesi özet metin olarak hazırlanacak ve ilgili mekanlara, atmosfer koşullarından etkilenmeyecek cam çerçeve içerisinde asılmıştır.

Ayrıca itfaiye yolu köprüsünün havalandırma mazgalları, drenaj sistemi, peyzaj alanlarındaki toprak derinliğim gösterir bilgi levhaları hazırlanıp uygun yerlere monte edilmiştir. 


Okunma Sayısı: 2069   |   Güncelleme Tarihi: 11.10.2021    Sayfayı Yazdır


İstanbul

Tüm hakları saklıdır © 2018
web.tasarim.namikerdemkaya.com