Maya Residences | Bu web sitesi Webyönet Sürüm 4.0 ile hazırlanmıştır.
İletişim Site Haritası Anasayfa
 

 

Residence YaşamıEV SERVİS YÖNETİM HİZMETLERİ                                FLAT SERVICE MANAGEMENT SERVICES  

Ev Servis Yönetim Hizmetleri Personel Giderleri Konutlar Ortak Alan Bütçelerine Dahil Olup Sadece Ürün ve Anlaşma Maliyetleri Yansıtılmaktadır. Flat Service Management Services Personnel Expenses are included within Housing Development Common Areas Expenses and Only Products’ and Agreement Expenses are Charged.

Su Dağıtımı ve Sabah Servisi Personel İşletmesi %100 Maya Residences Parsel Yöneticiliği İktisadi İşletmesi Tarafından Organize Edilmektedir. Water Distribution and Morning Service Personnel Management is Organized by 100 % by Maya Residences Parcel Management Economic Enterprise.

Sabah Servisi                                                     Morning Service  

Sabah saatlerinde gazete, ekmek ve süt İhtiyaçlarınız daire kapınıza teslim edilmektedir.İhtiyaçlarınız için en az 24 saat önceden YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız. In the mornings, your newspaper, bread and milk requests are delivered to your flat. For your requests, please call our MANAGEMENT line at least 24 hours before.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

İçme Suyu Servisi                                                              Drinking Water Service  

Gün boyu muhtelif markalarda 19 litre polikarbonat damacana ve diğer ebatlarda içme suyu daire kapınıza teslim edilmektedir. Su ihtiyaçlarınız için gün boyu YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız.During the day, various brands’ gallon polycarbonate bottles and drinking water of other sizes are delivered to your door. For all your water requests, please call MANAGEMENT line during the day.

Konutlar Bölgesi Güvenlik Düzeyini Arttırmak Amacıyla Dışarıdan 3. Kişilerin Yapacağı Su Servislerine İzin Verilmemektedir. Su Servisine Gelen Sucular Konutlar Bölgesine Alınmayacaktır.
Sakinlerimizin Kullandığı Su Markalarının Araştırması Yapılarak İçilen Suların Piyasa Fiyatları Düzeyinde ve Altında Olmak Üzere 19 Litre Polikarbonat Damacana ve Diğer Ebatlarda Su Servisimiz mevcuttur.Bayii Satış Fiyatlarıdır.In order to Increase Security Level of Residences Area, 3rd Persons’ Water Service Deliveries from Outside are not Permitted. Water Delivery Boys will not enter Residence Area.
As a result of a Research of Water Brands used by our Residents, you may enjoy from our Water Service of 19 liter gallon polycarbonate bottles and of other sizes under the Market Prices and Below. Sales Price of Retailer is Applied.

 

Gün Boyu Ev Servisi                                                        Flat Service All Day Long  

Gün boyu Etiler bölgesi ve siteye 500 metre sınırında kalmak şartı ile küçük alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayacak personellerimiz bulunmaktadır.
Küçük alışveriş ihtiyaçlarınız için gün boyu YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız.Our personnel is available to you during the day for your minor shopping requests which do not exceed 500 mt of the residences and Etiler area. For all your minor shopping requests, please call MANAGEMENT line during the day.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

RESIDENCE SERVİS HİZMETLERİ                                RESIDENCE SERVICES  

Residence Servis Hizmetleri , %100 Maya Residences Parsel Yöneticiliği İktisadi İşletmesi Tarafından Organize Edilmektedir. İktisadi İşletme Kar Marjı Gütmeden Gelir Gider Dengesini Korumayı ve Gelirleri İle Residence Ortak Alanlarına Mali Destek Yapmayı Hedeflemektedir. Flat Technical Service and Flat Meal Service is Organized by 100% by Maya Residences Parcel Management Economic Enterprise. Economic Enterprise Aims to Protect the Gain-Expense Balance without Considering any Margin of Profit and to Provide Financial Support to Residence’s Common Areas with the gains.

Residence Servis Hizmetleri İşletmesi %100 Maya Residences Parsel Yöneticiliği İktisadi İşletmesi Tarafından Organize Edilmektedir. Residence Service Personnel Management is Organized by 100 % by Maya Residences Parcel Management Economic Enterprise.

Oto Yıkama Servisi                                                            Car Wash Service  

Aracınız 1.Sınıf İthal Malzeme ile , Eve Anahtar Teslimi İle , Araç Otoparkınızdan Ayrılmadan Güvenle yıkanır.
Yoğun Saatlerde Daha Az Bekleme Süresi
Konut Sakinleri ( B2 ) Otoparkında ve Sadece Residence Sakinlerine
 
1 Haziran 2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Fiyat Listesi
Normal Araç / İç – Dış      6 YTL
Jeep- Minibüs / İç – Dış    8 YTL
Tüm Araçlar Dış Yıkama / 5 YTL  (Fiyatlara KDV Dahildir.)
Your Car is washed by using 1st Class Materials, without Taking it Out from the Parking Lot and your Keys are Delivered to your Flat Securely.
Less Waiting Time for Busy Hours
At the Resident ( B2 ) Parking Lot and Only For Residents
 
Price List Beginning from the date of 1 June 2007
Passenger Car / Inside – Outside     6 YTL
Jeep- Minibus / Inside – Outside     8 YTL
All Vehicles Outside Wash /            5 YTL  (VAT included within Prices.)
 
   
 
Köpüklü, fırçasız ve süngersiz yıkama standart olarak uygulanmaktadır.
Dileyen sakinlerimiz farklı fiyat uygulamasına tabi olmadan fırçalı ve süngerli olarak yıkama yaptırabilirler.
Araç Parkınıza , Anahtar Evinize Teslim Edilir.
 
Aracınızın teslim alınması , randevu ve sıra beklememek için YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız.
  
Yeni Fiyatlar Sistem Uygulama Maliyeti ve İşletmenin Aylık Gelir ve Giderleri Hesap Edilerek Hazırlanmıştır. Üç Yıllık Ortalama Ayda Yıkanan Araç Sayısı 540 Adettir. 14 Saat x 7 Gün Hesabı İle 3 Personel Görev Yapmaktadır.
 
Standard foam wash is applied without using brush or sponge.
If residents require, they may demand washing with brush and sponge without any extra fee.
Your Vehicle is Delivered to your Parking lot and Keys to your Flat.
 
Please call MANAGEMENT line for them to take your car, for appointment and not to wait in line.
 
 
New Prices are Set by Calculating System’s Application Costs and Enterprise’s Monthly Income and Expenses. Number of Cars Washed per Month is 540 in accordance with the 3 Years Average. 3 Personnel is Appointed for 14 Hours x 7 Days.
 
 
For Appointments, questions and complaints, please call our MANAGEMENT line at least 24 hours ago.
 
                                                         
 

Ev Teknik Servisi                                                              Flat Techinal Service  

•Tüm blok ortak alanı ve site ortak alan arızaları HARİCi OLAN HİZMETLER için geçerlidir.
Ev Teknik Servisi Hizmetleri Maya Residences İktisadi İşletmesi’ne Bağlı Çalışan Teknik Servis Personel Grubu Maliyet Hesabına Bağlı Olarak Verilir.
İktisadi İşletme Çalışan Personellerini Ortak Alan Kullanımları İçin Parsel Yöneticiliğine Bağlı Teknik Servis Grubuna Dahil Eder.
Bu Şekilde Personeller Ortak Alan ve Ev Hizmetleri İçin Beraberce Kullanılır.
Ücretli Servisler YÖNETİM PLANI ESASLARINA bağlı değerlendirilmiştir.
•All block’s common area and site’s common area breakdowns are evaluated under EXTERNAL
SERVICES.Flat Technical Services are provided through Employee Technical Services Group Cost
Account which is Attached to Maya Residences Economic Enterprise. Economic Enterprise Includes Its
Working Employees into Technical Services Group Attached to Parcel Management for Common Area
Applications. Thus, Personnel are used both for Common Area and Flat Services. Paid Services are
evaluated based on PRINCIPLES OF THE MANAGEMENT PLAN.

Arıza bildirimleriniz, sorularınız ve şikayetleriniz için YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız. Teknik Servis For your breakdown notices, questions and complaints, please call our MANAGEMENT line. Technical Service
 
Teknik ekibimiz arıza ihbarında veya işlem öncesinde yapılacak işlemin ücretli olup olmadığını tarafınıza bildirecek ve
onay alındıktan sonra malzeme bedeli ve servis işçiliği faturası tarafınıza gönderilecektir.
ÜCRETLİ ARIZALAR İÇİN DAİREYE GİDİŞ VE
İLK 15 DAKİKA                                                        10 YTL
ÜCRETLİ ARIZALAR 15 DAKİKA - 30 DAKİKA           15 YTL
ÜCRETLİ ARIZALAR 30 DAKİKA - 60 DAKİKA           25 YTL
ÜCRETLİ ARIZALAR 60 DAKİKA ÜZERİ HER SAAT +25 YTL
Malzeme bedeli toptan satış fiyatı üzerinden fire maliyetleri hesap edilerek faturalandırılacaktır.
Fiyatlara KDV dahildir.  
                                            
On your call about the problem or before rendering the service, our technical team will inform you about whether the service will be free or not and after your approval, the invoice for the material prices and workmanship will be sent to your part.
  
ARRIVING THE APARTMENT AND THE FIRST 15 MINUTES
FOR THE SERVICES TO BE PAID FOR                     10 YTL
THE FIRST 15 MINUTES-30 MINUTES                       15 YTL
30 MINUTES-60 MINUTES                                         25 YTL
EVERY ONE HOUR AFTER 60 MINUTES                 +25 YTL
Material cost will be invoiced over their gross sale prices by calculating the loss cost.
VAT is included in the prices.

Ev Yemek Servisi                                                                Flat Meal Service  

Gün boyu sadece Private Lounge Restaurantı mutfağından çıkan leziz yemekler güvenle ve hızla kapınıza ulaştırılmaktadır.
Private Lounge Ev Yemek Servisi menülerini asansörlerdeki info ve cep dosyalıklarında bulabilirsiniz.
 
Siparişleriniz için, sorularınız ve şikayetleriniz için YÖNETİM numaralı telefonumuzu arayınız. Private Lounge
All day long, delicious meals from the kitchen of Private Lounge Restaurant are fast and securely delivered to you. 
You can obtain Private Lounge Flat Meal Service menus from info and file pockets at the elevators. For your orders, questions and complaints, please call our MANAGEMENT line. Private Lounge

Menü İçin Lütfen Tıklayınız. Yemek Servisimiz - Private Lounge

Private Lounge Doğumgünü Organizasyon ve Davet Hizmeti

 PRIVATE LOUNGE SİPARİŞ VE REZERVASYON TELEFON

                                             (0212) 352 11 38 (Pbx) -  Dahili 165

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ev Temizlik Servisi                                                              Housekeeping Service  

 
1. GRUP
GENEL TEMİZLİKLER
•Günlük veHaftalık Genel Temizlik
•Mobilya temizliği       •Jaluzi temizliği
•Zemin temizliği •Taş ve duvar temizliği
 
  
Saat Ücreti: 15 YTL (KDV dahil)

 
2. GRUP
İHTİSAS TEMİZLİKLER
•Halı temizliği         •Perde temizliği
•Döşeme temizliği •Kumaş döşeme temizliği   
•Pencere temizliği •İnşaat sonrası temizliği   
•Pencere temizliği
                           
Saat Ücreti: 27 YTL (KDV dahil)
 
** Fiyatlarımıza İki Kişilik Temizlik ekibi, Ekipman, Sarf Malzeme Gideri (Deterjan vs..) dahildir.
 
1. GROUP
GENERAL CLEANING
•Daily and Weekly General Cleaning
•Furniture Cleaning
•Venetian blind cleaning
•Ground cleaning
•Floor and Wall cleaning
 
Charge: 15 YTL per hour (VAT included)
 
2. GROUP
SPECIAL CLEANING
•Carpet cleaning
•Curtain cleaning
•Flooring cleaning
•Upholstery cleaning
•Window cleaning
•Post-construction cleaning
Charge: 27 YTL per hour (VAT included)
 
** Our charges include two-person cleaning team, equipment, consumed material expenses (Detergent etc..).
 
  
 
Fiyatlarımıza İki Kişilik Temizlik ekibi, Ekipman, Sarf Malzeme Gideri (Deterjan vs..) dahildir. Rezervasyonlarınızı en az 24 saat önceden bildirmeniz rica olunur. Our charges include two-person cleaning team, equipment, consumed material expenses (Detergent etc..). You are requested to inform about your reservations 24 hours before your need.  
Ücretli Servisler YÖNETİM PLANI ESASLARINA bağlı değerlendirilmiştir.Paid Services are
evaluated based on PRINCIPLES OF THE MANAGEMENT PLAN.

 
                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 MAYA RESIDENCES ETİLER YÖNETİM / MANAGEMENT
(TELEFON / PHONE) : YÖNETİM    (0212) 352 11 38    (Pbx)         
DAHİLİ HAT / EXTENSION LINE :                       (               Sıfır              )                 (                ZERO             )
 
 
www.mayaresidences.com                yonetim@mayaresidences.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pazartesi’den Pazar’a, Ocak’tan Aralık’a , Bayram’dan Tatile ; Yılda 12 Ay, 52 Hafta, 365 Gün , 24 Saat Rahatınız ve Mutluluğunuz İçin Çalışıyoruz.
We are working from Monday to Sunday, January to December, National Holidays to Vacations; 12 Months, 52 Weeks, 365 Days of the Year, 24 Hours for your Comfort and Happiness.
 
   

 

Maya Residences’ın Websitesi Yayında..

Residence yerleşimleri olarak Türkiye`de İlk Olan  Maya Residences’ın websitesi tamamlandı. SR Medya imzalı, webyönet tabanlı sitede; Maya Residences ile ilgili  bilgi edinebilir, Residence`da yaşıyorsanızWeb Sayfamız Güncelleniyor...

Maya Residences Etiler Web Sitesi tasarımı tamamlanmış olup yayına girmiştir. Şu an güncellemeleri yapılmaktadır. Sadece Maya Residences Sakinleri web sayfamıza üye olarak girebilirler.Yoksa Suyumuz Yok mu Oluyor? Tasarruf Edebilirmiyiz? Lütfen Bu Haberi Okuyalım !!!

SU TASARRUFU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPMAMIZ GEREKEN BİR GÖREVDİR. Residence Web Club Açıldı. İlk Yöneticisini Arıyor. !!!

Residences Web Club Sakinlerimizin Web Aktivasyonları İle İlgilidir.

Barbekü Partimiz ve Komşularımız...

1 Haziran Cuma akşamı komşularımızla “Barbekü Partisi”’ndeydik.Yaz Geldi ,Okullar Kapanıyor. İyi Tatiller!

Yaz aylarında site sakinlerimizin tatil sebebiyle evlerinde bulunma gün sayısı düşerken zaman zaman su kullanımlarının arttığı tespit edilmektedir. Konut Bloklarında dairelere suyun farklı kolonlardan verilmesi sebebiyle sayaçlar bulunmadığı i&ccedGeçmiş Olsun. Acil Şifalar Dileriz

Lütfen Havuzu Kullanırken Kurallara Uyalım

Lütfen Havuzu Kullanırken Kurallara Uyalım:   Havuzun kullanımı konusunda sakinlerimiz ve hizmetlilerimiz tarafından gelen bazı şiDavet: Yaza Veda Gecesi -- Farewell-to-Summer Night --

19 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:00’de yapılacak “Yaza Veda Gecesi” ‘ni hep beraber gerçekleştirmek ümidiyle sizleri de aramızda görmek, bizim için ayrı bir mutlulukŞehir Şebeke Suyu Kalitesi ve Kullanımı

Şehir Şebeke Suyu Kalitesi ve KullanımıSu Tesisatında Korozyon ve Çözümleri ile Yapılması Gereken İşlemler

  Su Tesisatında Korozyon ve ÇözümleriLejyoner Hastalığı - Lejyonella - Legionella ve Sudaki Riskler...

  Şehir Şebeke Suyu Kalitesi ve Kullanımı19 Eylül 2007 Yaza Veda Gecesi

19 Eylül 2007  Çarşamba akşamı komşularımızla “Yaza Veda Gecesi&rdqDavet : 05.06.2008 - Yaza Merhaba Partisi…/ Welcome To Summer Party...

Yaza Merhaba Partisi…

05.06.2008 - Yaza Merhaba Partisi…/ Welcome To Summer Party...’ ni Gerçekleştirdik.

5 Haziran 2008  Perşembe akşamı komşularımızla “Yaza Merhaba Partisi’ni”’ geSosyal Etkinliklerimiz...

Maya Residences Etiler Kompleksi Sosyal Etkinlikleri   Partiler, Davetler, Sakinlerimizin Tanıştıkları ve KaynaDenizbank Aramıza Hoşgeldin!

Denizbank Aramıza Hoşgeldin!  IBAN HESAP NUMARALARI BİLDİRİMİ…

IBAN HESAP NUPARSEL ve BLOK YÖNETİCİLİĞİ AİDAT AVANSI ÖDEME PROSEDÜRÜ

KONU         :PARSEL ve BLOK YÖNETİCİLİĞİ AİDAT AVANSI ÖDEME PROSEDÜRÜBaşımız Sağolsun! Sn. Adnan ÇAVLI Vefat Etti!

Adnan Amcayı Kaybettik!   Kar Yağışı ve Sonrasında Kar Buz Temizliği

Bizi Facebook`ta İzlemek İçin  http://www.facebook.com/mayaresidences .
Vatan Gazetesi Magazin Servisi Özlem ÜLKÜ Haberi İle İlgili

facebook27 Ocak 2012 Kar Sonrası Çalışmalar

.Denizbank’ta Altın Yatırım Günleri

. facebookFitness ve Pilates Salonlarımız Hizmetinizdedir

. facebookSosyal Medya’dayız

facebookDoğuş, lüks konutun ardından eğlence ve spora ’Maya’ çaldı

facebook"Halloween" Cadılar Bayramı Partisi / 31 Ekim Perşembe -Halloween Party on October 31st

facebook29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız ve 90. Yılı Kutlu Olsun.

facebook    "Maya Kids Club" Açılış Partisi 23 Kasım 2013 Cumartesi

.facebook Güvenli Yaşam ve Yangın Eğitimleri

.Çocuklar İçin Yüzme Dersleri / Swimming Lessons For Children

.Güvenli Yaşam ve Yangın Eğitimleri 2015

. facebookYANGIN TEMEL-1 ve AFETLERDE 72 SAAT VE AİLE ACİL DURUM PLANI EĞİTİMLERİ ve ACİL DURUM , YANGIN HAZIRLIK VE TATBİKATI

. facebook Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı

. facebook Havuz Tadilatımız Tamamlanmış ve Sezon Açılmıştır.

. facebook
devamı »
 

Mayaresidences ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için eposta grubumuza üye olabilirsiniz.
Ad Soyad
Eposta
Etiler Mah. Arnavutköy Yol Sok. No:5 34340 Etiler / İSTANBUL
Tel: +90 212 352 11 38 Faks: +90 212 352 11 38
yonetim@mayaresidences.com
    Ziyaretçi/Visitor
    
Bu web sitesi SR MEDYA tarafından Webyönet Sürüm 4.0 ile hazırlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. 2007©
Webyönet, sen yönet! Başvurmak için: 0 312  232 42 50